Biodiversiteit & Klimaatadaptatie

Met elkaar willen we Zoeterwoude groener & gezonder maken. Voor onszelf maar ook voor het klimaat.
De voorspellingen zijn dat we meer te maken krijgen met hevige regenval in kortere periodes met daar tegenover langere periodes van droogte en vaker hittegolven.
Met levend groen in de stad zorgen we ervoor dat de temperatuur niet te hoog oploopt en de lucht die we inademen schoner blijft. Regenwater van hevige buien kan op natuurlijke wijze in de grond wegzakken waardoor riolen worden ontlast en straten minder snel overlopen.

Een groener Zoeterwoude maken we met elkaar door meer groen in de openbare ruimte, minder tegels in de tuin en daken & gevels te vergroenen.

Meer over biodiversiteit & klimaatadaptatie

Meer over biodiversiteit & klimaatadaptatie

We wonen, werken en recreëren met elkaar in een mooi dorp. Maar het klimaat verandert en de balans tussen verstedelijking en het groen komt steeds meer onder druk te staan. De urgentie voor maatregelen is behoorlijk hoog. In de zomermaanden warmt ons dorp overdag sterk op en door het weinige groen, wordt de warmte ’s nachts vastgehouden. De concentratie fijnstof in de lucht neemt toe wat een negatief effect op onze gezondheid heeft. Het concentratievermogen neemt af, mensen voelen zich minder prettig en de arbeidsproductiviteit verminderd. Meer groen zuivert de lucht, geeft verkoeling op warme dagen en voor kinderen valt er van alles te ontdekken en stimuleert het bovendien hun creativiteit.

Zoeterwoude groen & gezond

Daarom gaan we aan de slag! Aan de slag om Zoeterwoude groener, gezonder en klimaatbestendig te maken. Dit doen we door het groen in de openbare ruimte te versterken en de diversiteit van bomen en planten te verhogen. Zo wordt Zoeterwoude aantrekkelijker; ook voor kleine dieren.

Wat kun je zelf doen?

Bewoners van Zoeterwoude kunnen ook zelf meehelpen aan een klimaatbestendig dorp. Denk aan minder tegels in de tuin zodat het water in de grond kan zakken of het afkoppelen van een regenpijp. Of maak ruimte voor meer levend groen in je tuin zodat het minder heet wordt op zomerse dagen.

Laat je inspireren wat jij kan doen om Zoeterwoude gezond en klimaatbestendig te houden.