Biodiversiteit & Klimaatadaptatie

Doe mee

Help de wilde bijen in Zoeterwoude!

Er zijn steeds minder wilde bijen. Zoeterwoude is weids en groen, daar zijn we trots op, maar de bij heeft het moeilijk. De wilde bijen zijn voor hun voortbestaan in Zoeterwoude afhankelijk van voedsel in particuliere tuinen en openbare ruimten.

Samen bereiken we meer

Veel bewoners hebben een bijvriendelijke groene tuin of erf. Maar op veel plekken kan dat beter. Door bijvoorbeeld meer bloeiende inheemse bomen, struiken en planten. Daar kunnen wilde bijen zich weer herstellen. Zou het niet mooi zijn wanneer alle tuinen, erven, weilanden en oevers in Zoeterwoude samen een landschap voor bijen vormen?

Iedereen kan bijdragen aan het herstel van de wilde bijen in Zoeterwoude, zonder dat dit veel inspanning kost. Wil je de folder ‘Bijvriendelijke tuin’ inzien of de gids ‘Bijvriendelijk groen in Zoeterwoude’ aanvragen, klik dan hier

Doe mee met “Bijpoort-Weipoort”

In het project Bijenlandschap is Zoeterwoude verdeeld in een aantal wilde bijengebieden. Dit zijn: Zoeterwoude-dorp, Grote Polder, Westeinde, Zuidbuurt, Geerpolder, Gelderswoude en Weipoort. ”Bijenpoort-Weipoort” focust op het buitengebied. De Weipoort is een belangrijke verbindingszone voor wilde bijen tussen de Noord-Aa en het natuurgebied de Elfenbaan langs de N11. Al prachtige bloemrijke tuinen kent Weipoort, maar we kijken waar meer kansen liggen om de wilde bijen te helpen met bloemen en nestplaatsen.

Sluit je aan! Stuur een e-mail naar bijpoortzoeterwoude@gmail.com vermeld je naam en telefoonnummer.