Zoeterwoude groen en gezond

Edwin gaat GOED! Wat doe jij?

Edwin heeft samen met zijn gezin een zuivel- en kampeerboerderij in Zoeterwoude. Rondom de velden van zijn boerderij heeft Edwin 630 meter slootkant ingezaaid met een kruidenrijk mengsel. Zo levert hij samen met nog veel meer boeren een bijdrage aan de ontwikkeling van een bijenlint om meer voedsel en leefplekken voor bijen, vlinders en andere insecten te creëren. Wat ik doe is niet zo heel bijzonder, voor mij is dat heel normaal. Iedereen doet het op zijn eigen manier, het één is niet beter dan het andere,’ is Edwins mening.

Naast zijn zuivelbedrijf met 75 koeien heeft hij ook een mini-camping waar in de zomer veel buitenlandse recreanten met hun caravan of camper staan en daarnaast nog een zomerhuis. Zij genieten zomers van de bloeiende bloemen. Op het erf en tussen de koeien scharrelen kippen rond en in de gezellige boerderijwinkel worden zuivelproducten en landelijke snuisterijen verkocht aan recreatieve fietsers en de gasten.
‘Een deel van de melkopbrengst wordt op de boerderij verwerkt tot zuivelproducten zoals melk, boter, yoghurt en karnemelk. Deze producten worden in onze eigen winkel verkocht, maar ook op markten met onze marktwagen en de coöperatie Groene Hart Streekproducten,’ vertelt Edwin. Door meer lokaal geproduceerde producten te kopen is er minder transport nodig en wordt het milieu minder belast. Ook in de supermarkten zie je steeds vaker streekproducten. Door daar als consument bij de dagelijkse boodschappen op te letten, help je mee aan een schoner en gezondere leefomgeving.

Groene Klaver zet zich in voor bijen en vogels
Samen met ruim 50 andere boeren, tuinders en bollenkwekers is Edwin aangesloten bij de coöperatie De Groene Klaver. Met elkaar zetten zij zich in om de emissies van stikstof en fosfaat en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen.

Eén van de projecten is de samenwerking van de Groene Klaver met Provincie Zuid-Holland, natuurorganisaties en vrijwilligers om het leeflandschap van allerlei water- en weidevogels, maar ook uilen, valken en buizerds te verbeteren. De Groene Klaver werkt ook samen met de Groene Cirkel Bijenlandschap. Door samen met agrariërs, maar ook bewoners, scholen, overheden en bedrijven een bijenlint te creëren wordt de leefomgeving van met name de wilde bij en honingbij flink verbeterd. Een bijenlint is een aaneenschakeling van initiatieven om de bij te redden. Dit zijn tuinen en landschappen met hierin bij-vriendelijke planten en bijenhotels.

Het is geen simpele reddingsoperatie, maar de inspanningen beginnen langzaam maar zeker resultaten te laten zien. De diversiteit van bomen, struiken, planten en kruiden is toegenomen en dat is terug te zien in onder andere een groter aantal insecten, vlinders en reptielen. Afgelopen voorjaar werd dan ook voor het eerst een excursie georganiseerd om het resultaat tot nog toe te laten zien.