Groene energie

Duurzame woningen met oog voor natuur

Het nieuwe woongebied Zwethof is een bijzonder project. Het woongebied bestaat uit 41 volledig duurzame woningen verdeeld over negen erfeilanden.  De wooneilandjes zijn omgeven door water, bomen en natuurvriendelijke oevers. Dit maakt Zwethof tot een klimaatvriendelijke omgeving.

Het oorspronkelijke plan was opgesteld in een heel andere tijd. Duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit speelden nog geen enkele rol in nieuwbouwplannen. Wat dat betreft heeft de vertraging een positief effect. De gemeente en AM Wonen zijn trots op het nieuwe, duurzame plan dat er nu ligt en dat Zwethof zo divers wordt.

Wonen op eilandjes met veel groen

In het nieuwe woongebied krijgt de natuur een grote rol. Rondom de locatie aan de Zuidbuurtseweg  is al veel water aanwezig. Dit water is aangevuld met 15.000 vierkante meter ‘nieuw’ water. Ruim twee voetbalvelden bij elkaar. Het water stroomt rondom en tussen de woningen, waardoor negen wooneilandjes zijn ontstaan.

Leefgebied voor mens, dier én plant

Extra bomen, natuurvriendelijke oevers en inheemse planten maken het een leefgebied voor mensen, maar ook insecten, vogels, amfibieën en verschillende soorten planten. Bijzonder is dat de bewoners een speciaal protocol hebben ondertekend. Hierin staat wat wel en niet is toegestaan qua  verharding en hoe de bewoners moeten omgaan met de biodiversiteit, beplanting en andere natuurelementen.

Duurzame woningen zonder gas

De nieuwe woningen zijn en worden volledig duurzaam gebouwd. Met een warmte-koude-opslag zijn de woningen zonder gebruik van gas te verwarmen en in de zomer te koelen. Uiteraard hebben alle woningen zonnepanelen en zeer goede isolatie.

Planning

De laatste huizen worden medio 2024 worden opgeleverd.