Biodiversiteit & Klimaatadaptatie

Zwethof: duurzame woningen met oog voor natuur

Het nieuwe woongebied Zwethof is een bijzonder project. Straks staan hier 44 volledig duurzame woningen, in een waterrijk en groene omgeving waar ruimte is voor mens, dier én plant.

Het oorspronkelijke plan was opgesteld in een heel andere tijd. Duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit speelden nog geen enkele rol in nieuwbouwplannen. Wat dat betreft heeft de vertraging een positief effect. De gemeente en AM Wonen zijn trots op het nieuwe, duurzame plan dat er nu ligt en dat Zwethof zo divers wordt.

Wonen op eilandjes met veel groen

In het nieuwe woongebied krijgt de natuur een grote rol. Rondom de locatie aan de Zuidbuurtseweg  is al veel water aanwezig. Dit water wordt aangevuld met 15.000 vierkante meter ‘nieuw’ water. Ruim twee voetbalvelden bij elkaar. Het water komt rondom en tussen de woningen, waardoor negen wooneilandjes ontstaan.

Leefgebied voor mens, dier én plant

Extra bomen, natuurvriendelijke oevers en inheemse planten maken het straks een leefgebied voor mensen, maar ook insecten, vogels, amfibieën en verschillende soorten planten. Bijzonder is dat de nieuwe bewoners een speciaal protocol hebben ondertekend. Hierin staat wat wel en niet is toegestaan qua  verharding en hoe de bewoners moeten omgaan met de biodiversiteit, beplanting en andere natuurelementen.

Duurzame woningen zonder gas

De nieuwe woningen worden volledig duurzaam gebouwd. Met een warmte-koude-opslag zijn de woningen zonder gebruik van gas te verwarmen en in de zomer te koelen. Uiteraard krijgen alle woningen zonnepanelen en zeer goede isolatie.