Zoeterwoude groen en gezond

Als ondernemer je omgeving vergroenen

Klimaatverandering heeft ook gevolgen voor winkelcentra en bedrijventerreinen. Zo neemt door extremere buien de kans op waterschade toe en kan hitte leiden tot minder bezoekers en dus omzetverliezen.

Door winkelcentra te vergroenen, maak je ze klimaatbestendiger. De brochure ‘Hoe vergroenen we winkelcentra?’ laat twaalf maatregelen zien die je kunt nemen om winkelcentra te vergroenen. Deze maatregelen maken winkelcentra niet alleen klimaatbestendiger, ze vergroten ook de biodiversiteit. Daarnaast geeft de brochure een overzicht van de kosten, en van de baten voor overheden, publiek en ondernemers.

Een groot deel van ons land bestaat uit bedrijventerreinen

Daarom heeft het veel effect als we deze terreinen vergroenen. Dat is goed voor de biodiversiteit en een gezondere werkomgeving, en het helpt ons om ons beter te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. De brochure ‘Hoe vergroenen we bedrijventerreinen?’ laat twaalf maatregelen zien die je kunt nemen om bedrijventerreinen te vergroenen. Daarnaast vind je een overzicht van de kosten, en van de baten voor overheden en ondernemers.