Rijndijk Aardgasvrij

Verslagen werkgroep Rijndijk Van Gas Los

Werkgroep Rijndijk Van Gas Los

De gemeente start met het onderzoek naar de haalbaarheid van een duurzame collectieve warmtevoorziening voor Rijndijk. Wat is het beste alternatief voor de aardgasaansluiting? Hoe kunnen we het nieuwe warmtenet zo slim en goedkoop mogelijk realiseren? Hiervoor nodigt de gemeente inwoners van Rijndijk, partners en deskundigen uit om mee te denken.

De werkgroep gaat het komende half jaar aan de slag om een goede keuze te maken. Alle inwoners van Rijndijk nodigen we uit om mee te denken en mee te doen. U kunt zich opgeven voor de werkgroep Rijndijk Van Gas Los. Daarnaast vragen we tijdens het participatieproces op allerlei manieren hoe de andere inwoners en ondernemers uit Rijndijk over zaken denken, via een (digitale) enquête, tijdens bijeenkomsten of via een klankbordgroep.

Nieuwsgierig naar wat er besproken wordt in de werkgroep? Hieronder zetten we alle verslagen  op een rijtje.

1e bijeenkomst 8 juli 2020

Verslag 1e bijeenkomst werkgroep Rijndijk Van Gas Los

2e bijeenkomst 22 juli 2020

Verslag 2e bijeenkomst werkgroep Rijndijk Van Gas Los

3e bijeenkomst 8 augustus2020

Verslag 3e bijeenkomst werkgroep Rijndijk Van Gas Los

4e bijeenkomst 9 september 2020

Verslag 4e bijeenkomst werkgroep Rijndijk Van Gas Los