Ondernemen

Subsidies en financiering

Subsidies en financieringsmogelijkheden

Financiering Nationale Groenfonds
Nationaal Groenfonds verstrekt leningen aan organisaties en ondernemingen die zich inzetten voor de verbetering van de kwaliteit van onze groene leefomgeving. Bekijk hier hun mogelijkheden.
Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie
De SDE+ heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een robuuste en effectieve regeling om de productie van hernieuwbare energie in Nederland te stimuleren. De SDE++-regeling houdt vast aan een aantal elementen van de SDE+-regeling, zoals het subsidiëren van de onrendabele top, een gefaseerde openstelling en concurrentie tussen de verschillende technieken.
Zonnig Zuid Holland
De provincie Zuid-Holland maakt het voor groot dak bezitters mogelijk subsidie aan te vragen voor het plaatsen van zonnepanelen of het beschikbaar stellen van een dak aan een energiecoöperatie. De grootdakbezitter of de energiecoöperatie moet dan minimaal 15 kWpiek (circa 45-50 panelen) aan zonnepanelen plaatsen en kan per kWp subsidie krijgen. De subsidieregeling loopt tot en met 2023. Let op: de subsidieaanvraag moet worden ingediend voordat de zonnepanelen worden geplaatst!
Energie-investeringsaftrek (EIA)
Investeert u in energiebesparende technieken? Of in energiebesparende bedrijfsmiddelen? Dan kunt u in aanmerking komen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). Deze investeringen zijn dan aftrekbaar van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Staat een bedrijfsmiddel op de energielijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)? Dan komt het in aanmerking. U kunt jaarlijks een voorstel indienen voor nieuwe bedrijfsmiddelen.
Subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) 2020
Heeft u een project dat energie bespaart, duurzame energie opwekt of het gebruik van duurzame energie stimuleert? Dan komt u in aanmerking voor de subsidie Demonstratie Energie-Innovatie (DEI). Deze subsidie draagt bij aan de economische (groene) groei in Nederland.
Milieu-investeringsaftrek (MIA)
Investeert u in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan kunt u gebruikmaken van de milieu-investeringsaftrek (MIA). U kunt tot maximaal 36% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Dit is aanvullend op de reguliere afschrijving. U betaalt dus minder belasting. De aftrek geldt voor: aanschafkosten, voortbrengkosten (de kosten die u maakt wanneer uw bedrijf het bedrijfsmiddel zelf maakt), aanpassingskosten of aankoop van nieuwe onderdelen en kosten voor milieuadviezen (alleen voor mkb-bedrijven).