Aardgasvrij

Veel gestelde vragen Rijndijk Aardgasvrij

1. Hoe snel is Zoeterwoude Rijndijk aardgasvrij?
In 2019 is het voorbereidingsproces voor Rijndijk aardgasvrij 2030 gestart. Dit voorbereidingsproces gebeurt in samenwerking met de werkgroep waar ongeveer 20 inwoners van Rijndijk zich voor hebben aangemeld. Tijdens dit voorbereidingsproces zijn onder meer alle alternatieven (zie de scenario’s) tegen elkaar afgewogen op zowel sociaal, financieel en technisch vlak. Na het voorbereidingsproces zijn nog een aantal jaren nodig om tot uitvoering te komen. Hoelang het precies gaat duren is op dit moment niet met zekerheid te zeggen omdat het onder andere sterk afhankelijk is van het soort warmteoplossing. De keuze voor de uiteindelijke warmteoplossing gaat de gemeente samen met haar inwoners maken in een zorgvuldig participatietraject. Daarbij krijgen huiseigenaren de gelegenheid om op een natuurlijk moment (bijvoorbeeld wanneer de cv-ketel toch aan vervanging toe is) over te stappen op een duurzame warmtetechniek. De verwachting is dat dit proces voor Zoeterwoude Dorp hetzelfde zal zijn.
2. Waarom begint de gemeente eerst bij Zoeterwoude Rijndijk?
Zoeterwoude Rijndijk heeft verschillende mogelijkheden voor warmtebronnen, zoals warmte van grote bedrijven of de restwarmteleiding die er langs komt. Deze verschillende aanwezige wamtetechnieken in combinatie met de geschikte woningen in Rijndijk zijn een goede basis om te starten met de transitie naar aardgasvrij verwarmen. Daarnaast is er ook subsidie voor de daadwerkelijke transitie om aardgasvrij te worden aangevraagd en verkregen.
3. Wanneer gaat dat gebeuren, die afsluiting van het aardgas?
Eerlijk gezegd is die al begonnen. Nieuwbouwhuizen krijgen geen gasaansluiting meer, en de bestaande bouw wordt al onder handen genomen. Bijvoorbeeld wanneer een woning van eigenaar wisselt of de verwarmingsinstallatie aan vervanging toe is. Maar wanneer alle bestaande woningen en bedrijven van het gas af gaan is moeilijk te zeggen. Dat is sterk afhankelijk van de alternatieven op aardgas en de bereidheid van vastgoedeigenaren om mee te doen. De huidige doelstelling is om in 2050 van alle fossiele brandstoffen verlost te zijn.
4. Waarom moeten we van het aardgas af?
Bij de verbranding van aardgas komt CO2 als broeikasgas vrij. Broeikasgassen zorgen dat zonnewarmte gevangen blijft in de dampkring, waardoor de aarde opwarmt. Dat leidt weer tot een keten van problemen die we uiteindelijk het klimaatprobleem noemen. Dat aardgas is maar een steentje van de oplossing; het gaat ook om brandstof van auto’s, kolengestookte centrales en alle andere fossiele brandstoffen.
5. Word ik verplicht om van het gas af te gaan?
Het is een landelijke doelstelling om uiterlijk in 2050 geheel aardgasvrij te zijn. U mag zelf kiezen wanneer en hoe u die overstap maakt. Het staat iedereen nu nog vrij om daar zijn of haar eigen keuzes in te maken, maar naar mate we dichter bij 2050 komen zal de oproep en noodzaak dwingender worden.
6. Wat gaat mij dat kosten?
Zo min mogelijk in één keer, zoveel mogelijk gespreid over de tijd. Omdat tegenover de investering ook vaak een besparing staat – er wordt minder energie gebruikt in een goed geïsoleerd huis, nieuwbouw wordt (bijna) energie neutraal en veel huizen gaan energie opleveren met zonnepanelen op het dak – kunnen de uitgaven vaak worden terugverdiend met een lagere energierekening. Ook hier is uw keuze voor duurzame techniek bepalend voor wat de kosten gaan zijn.
7. Hoe ga ik mijn huis verwarmen zonder aardgas?
Er zijn verschillende manieren om woningen te verwarmen zonder aardgas. Deze kunnen we onderverdelen in drie categorieën. a. Warmtenetten: dat zijn netwerken van leidingen onder de grond, waardoor warm water stroomt. Dat warme water, afkomstig van een warmtebron in de buurt, wordt gebruikt om huizen te verwarmen. In huis heb je dan vloerverwarming en/of wandverwarming, of radiatoren. Lees meer op de website van HIER verwarmt. b. Elektrische oplossingen: u kunt uw huis met elektrische apparaten verwarmen. U gebruikt dan bijna in alle gevallen een warmtepomp. Die verwarmt uw huis als een soort “omgekeerde koelkast”. In huis heeft u dan meestal vloerverwarming en/of wandverwarming. Lees meer op de website van HIER verwarmt. c. Duurzame gassen zoals waterstof. Duurzame gassen worden geproduceerd. Voor de productie van waterstof is water en duurzaam opgewekte elektriciteit nodig. Groen gas wordt geproduceerd door de vergisting van mest of andere afvalproducten. In een woning werken duurzame gassen exact hetzelfde als aardgas voor verwarmen en koken. Het enige verschil is dat de herkomst van het gas duurzaam is.
8. Krijg ik het nog wel warm?
Met alle nieuwe manieren van verwarmen wordt het in huis comfortabel warm. Het is in alle gevallen verstandig uw huis te isoleren maar niet noodzakelijk om aardgasvrij te worden. Dit is niet alleen belangrijk om energie te besparen, maar zorgt daarnaast voor een prettig binnenklimaat. Bij lage temperatuurverwarming, zoals een warmtepomp, wordt verwarmen soms wel als anders ervaren dan met aardgas. Het huis wordt geleidelijk verwarmd en door de goede isolatie blijft de temperatuur heel constant, ook ‘s nachts. Het is alleen niet meer mogelijk om de temperatuur binnen korte tijd een paar graden te laten stijgen of dalen.
9. Wat is het verschil tussen lage temperatuur en hoge temperatuurverwarming?
Met een gasgestookte cv-ketel verwarmt u uw huis op een hoge temperatuur van zo’n 60 – 90 graden. U kunt daarvoor radiatoren gebruiken en uw huis hoeft niet vergaand geïsoleerd te zijn. Bij lage temperatuurverwarming verwarmt u uw huis met 40 graden of lager. Omdat er minder warmte is, is het erg belangrijk dat er geen warmte verloren gaat en de warmte goed door huis wordt verspreid. Uw huis moet daarom goed geïsoleerd zijn. Bovendien geven radiatoren nauwelijks warmte af bij 40 graden. Daarom moeten ze worden vervangen door convectoren, wand- en/of vloerverwarming. Dit zorgt voor een constante en comfortabele temperatuur in huis. Verwarmen met een lage temperatuur kan wel als ‘anders’ worden ervaren dan verwarmen met aardgas. Het is bijvoorbeeld niet meer mogelijk de temperatuur even snel een graadje bij te stellen.
10. Wat gebeurt er met de cv-ketel?
De kans is groot dat u straks geen cv-ketel meer in huis heeft. Met een warmtenet is geen cv-ketel nodig, de warmte komt dan uit warm water dat via leidingen uw huis binnenkomt. Bij elektrische oplossingen wordt de cv-ketel bijna altijd vervangen door een warmtepomp. Alleen als u overstapt op waterstof of groen gas kunt u een cv-ketel blijven gebruiken. In de meeste gevallen wordt de huidige cv-ketel vervangen door een installatie die geschikt is voor duurzame gassen.
11. Wat gebeurt er met de gasleidingen onder de grond?
Wanneer het aardgas verdwijnt, zijn de gasleidingen overbodig. Volgens de huidige wetgeving mogen deze leidingen dan niet in de grond blijven zitten en worden ze verwijderd. Gasleidingen gaan ongeveer 45 jaar mee. Elk jaar zijn er dan grote stukken van het gasnet die aan vervanging toe zijn. Er kan in dit geval voor gekozen worden om de leidingen te verwijderen. De keuze om ze te verwijderen of te vervangen hangt vooral af van de plannen om aardgas in het gebied te behouden of niet. Omdat het vervangen van gasleidingen erg duur is (vervanging van het 135.000 kilometer lange gasnet kost miljarden euro’s), kan dit een goed moment zijn om over te stappen op alternatieve manieren om mee te verwarmen. In sommige gevallen kan het bestaande gasnet nog wel gebruikt worden om duurzame gassen zoals waterstof door te vervoeren.
12. Kunnen de gasleidingen niet ergens anders voor worden gebruikt?
Bestaande gasleidingen kunnen in sommige gevallen worden gebruikt om waterstof mee te vervoeren. Waterstof (H2) kan op meerdere manieren worden gemaakt. Op dit moment wordt het met name gemaakt uit aardgas. Daar komt CO2 bij vrij, dat eventueel kan worden afgevangen en opgeslagen. Waterstof kan daarnaast worden gemaakt door water (H2O) te splitsen met behulp van groene stroom. Het alternatief waterstof zit nog in de onderzoeksfase. Momenteel wordt onderzocht op welke plekken de huidige aardgasleidingen gebruikt kunnen worden voor transport van waterstof. Ook wordt er gekeken of er in Zoeterwoude beschikt kan worden over groene waterstof om de gebouwde omgeving mee te verwarmen.
13. Heb ik straks nog radiatoren aan de muur?
Als u niet kiest voor vloer- en/of wandverwarming of convectorputten, dan heeft u inderdaad nog steeds (lage temperatuur) radiatoren aan de muur. Het verschilt per woning en per warmtetechniek of u bestaande radiatoren blijft gebruiken. Als u overstapt op een duurzaam gas of een warmtenet, kunnen bestaande radiatoren vaak in gebruik blijven. Bij andere oplossingen, zoals een warmtepomp, stapt u over op lage temperatuurverwarming. Dit betekent dat het huis verwarmd wordt op een lagere temperatuur dan met aardgas. In dat geval is het nodig om vloer- of wandverwarming of lage temperatuurradiatoren te installeren. Die geven de warmte af over een grotere oppervlakte, waardoor het in huis heel constant en comfortabel warm wordt. Bij lage temperatuurverwarming is het noodzakelijk dat de woning volledig is geïsoleerd, zodat de warmte niet kan ontsnappen.
14. Een warmtenet is toch ook niet duurzaam?
Een warmtenet is een collectieve oplossing zoals aardgas dat nu ook is. Een warmtenet kan op verschillende manier gevoed worden met warmte. Een mogelijkheid is geothermie waarbij aardwarmte gebruikt wordt om het water in een warmtenet te verhitten. Geothermie is een onuitputtelijke en duurzame warmtebron. Een andere manier om warmtenetten te verhitten is met restwarmte afkomstig van bedrijven of de industrie. Omdat restwarmte een afvalproduct is dat hergebruikt kan worden om woningen te verwarmen wordt het volgens de landelijke standaard gezien als duurzaam. Meer informatie over warmtenetten lees je op Hier verwarmt.
15. Is er verschil voor huurders en huiseigenaren?
Ja. Huiseigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de overstap naar aardgasvrij verwarmen. Bij huurwoningen werkt dat net even anders omdat de gebruiker (de huurder) niet de woningeigenaar is. In het geval van een huurwoning hebben zowel de gebruiker als de eigenaar zeggenschap over de overstap. Hetzelfde geldt voor huiseigenaren die lid zijn van VVE.