Van Gas Los

Veel gestelde vragen Rijndijk Van Gas Los

1. Hoe snel is Zoeterwoude Rijndijk aardgasvrij?
In 2019 is het voorbereidingsproces voor aardgasvrij Zoeterwoude Rijndijk gestart. Dit voorbereidingsproces duurt ongeveer 2 jaar en gebeurt in samenwerking met de werkgroep waar ongeveer 20 inwoners van Rijndijk zich hebben aangemeld. Tijdens dit voorbereidingsproces worden onder meer alle alternatieven (zie de scenario’s) tegen elkaar afgewogen op zowel sociaal, financieel en technisch vlak. Na twee jaar voorbereidingsproces zijn nog een aantal jaren gereserveerd om tot uitvoering te komen. Hoelang het precies gaat duren is op dit moment niet met zekerheid te zeggen omdat het onder andere sterk afhankelijk is van de soort oplossing. Dit is gedaan om huiseigenaren de gelegenheid te geven om op een natuurlijk moment (bijvoorbeeld wanneer de cv-ketel toch aan vervanging toe is) over te gaan op de alternatieve warmtevoorziening. De verwachting is dat dit proces voor Zoeterwoude Dorp hetzelfde zal zijn.
2. Waarom begint de gemeente eerst bij Zoeterwoude Rijndijk?
Zoeterwoude Rijndijk heeft verschillende mogelijkheden voor warmtebronnen, zoals warmte van grote bedrijven of de restwarmteleiding die waarschijnlijk langs komt. Deze mogelijkheden zijn een goede basis voor verder onderzoek. Daarbij is er ook subsidie voor de daadwerkelijke transitie om van het gas af te gaan.
3. Wanneer gaat dat gebeuren, die afsluiting van het aardgas?
Eerlijk gezegd is die al begonnen. Nieuwbouwhuizen krijgen geen gasaansluiting meer, de bestaande bouw wordt al onder handen genomen. Bijvoorbeeld wanneer woning van eigenaar wisselt of de verwarmingsinstallatie aan vervanging toe is. Maar wanneer alle bestaande woningen en bedrijven van het gas af gaan is moeilijk te zeggen. Dat is sterk afhankelijk van de alternatieven op aardgas en de bereidheid van vastgoedeigenaren om mee te doen. De huidige doelstelling is om in 2050 van alle fossiele brandstoffen verlost te zijn.
4. Waarom moeten we van het aardgas af??
Bij de verbranding van aardgas komt CO2 vrij als broeikasgas vrij.. Broeikasgassen zorgen dat zonnewarmte gevangen blijft in de dampkring, waardoor de aarde opwarmt. Dat leidt weer tot een keten van problemen die we uiteindelijk het klimaatprobleem noemen. Dat aardgas is maar een steentje van de oplossing: het gaat ook om brandstof van auto’s, kolengestookte centrales en alle andere fossiele brandstoffen
5. Wordt ik verplicht om van het gas af te gaan?
Voorlopig is de doelstelling om in 2050 aardgasvrij (fossiel vrij) te zijn. We hebben dus minder dan 30 jaar om heel Nederland fossiel vrij te maken. Het staat iedereen nu nog vrij om daar zijn eigen keuzes in te maken. Bijvoorbeeld om nu er al voor te kiezen om van het gas af te gaan en daar subsidie voor te ontvangen. Maar naar mate we dichter bij 2050 komen zal de oproep en noodzaak dwingender worden.
6. Wat gaat mij dat kosten?
Zo min mogelijk in één keer, zoveel mogelijk gespreid over de tijd. Omdat tegenover de investering ook vaak een besparing staat – er wordt minder energie gebruikt in een goed geïsoleerd huis, nieuwbouw wordt (bijna) energie neutraal en veel huizen gaan energie opleveren met zonnepanelen op het dak – kunnen de uitgaven vaak worden terugverdiend met een lagere energierekening. Ook hier is uw keuze voor duurzame techniek bepalen voor wat de kosten gaat zijn.
7. Hoe ga ik mijn huis verwarmen zonder aardgas?
Er zijn verschillende manieren om woningen te verwarmen zonder aardgas. Deze kunnen we onderverdelen in drie categorieën. a. Warmtenetten: dat zijn netwerken van leidingen onder de grond, waardoor warm water stroomt. Dat warme water, afkomstig van een warmtebron in de buurt, wordt gebruikt om huizen te verwarmen. In huis heb je dan vloerverwarming en/of wandverwarming, of radiatoren. Lees meer op de website van HIER verwarmt. b. Elektrische oplossingen: u kunt uw huis met elektrische apparaten verwarmen. U gebruikt dan bijna in alle gevallen een warmtepomp. Die verwarmt uw huis als een soort “omgekeerde koelkast”. In huis heeft u dan meestal vloerverwarming en/of wandverwarming. Lees meer op de website van HIER verwarmt. c. Groen gas: dat is gas dat wordt geproduceerd door de vergisting van mest of andere afvalproducten. In een woning werkt groen gas exact hetzelfde als aardgas voor verwarmen en koken. Het enige verschil is dat de herkomst van het gas duurzaam is. Groen gas is maar beperkt beschikbaar in Nederland en er is niet genoeg om alle huizen mee te verwarmen. Groen gas zal dan ook vooral worden gebruikt in woningen waar geen andere oplossingen mogelijk zijn, zoals monumentale panden.
8. Krijg ik het nog wel warm?
Met alle nieuwe manieren van verwarmen wordt het in huis comfortabel warm. Het is in alle gevallen verstandig uw huis te isoleren maar niet noodzakelijk om aardgasvrij te worden. Dit is niet alleen belangrijk om energie te besparen, maar zorgt daarnaast voor een prettig binnenklimaat. Bij lage temperatuurverwarming, zoals een warmtepomp, wordt verwarmen soms wel als anders ervaren dan met aardgas. Het huis wordt geleidelijk verwarmd en door de goede isolatie blijft de temperatuur heel constant, ook ‘s nachts. Het is alleen niet meer mogelijk om de temperatuur binnen korte tijd een paar graden te laten stijgen of dalen.
9. Wat is het verschil tussen lage temperatuur en hoge temperatuurverwarming?
Met een gasgestookte cv-ketel verwarmt u uw huis op een hoge temperatuur van zo’n 60 – 90 graden. U kunt daarvoor radiatoren gebruiken en uw huis hoeft niet vergaand geïsoleerd te zijn. Bij lage temperatuurverwarming verwarmt u uw huis met 40 graden of lager. Omdat er minder warmte is, is het erg belangrijk dat er geen warmte verloren gaat en de warmte goed door huis wordt verspreid. Uw huis moet daarom goed geïsoleerd zijn. Bovendien geven radiatoren nauwelijks warmte af bij 40 graden. Daarom moeten ze worden vervangen door convectoren, wand- en/of vloerverwarming. Dit zorgt voor een constante en comfortabele temperatuur in huis. Verwarmen met een lage temperatuur kan wel als ‘anders’ worden ervaren dan verwarmen met aardgas. Het is bijvoorbeeld niet meer mogelijk de temperatuur even snel een graadje bij te stellen.
10. Wat gebeurt er met de CV ketel?
De kans is groot dat u straks geen cv-ketel meer in huis heeft. Met een warmtenet is geen cv-ketel nodig, de warmte komt dan uit warm water dat via leidingen uw huis binnenkomt. Bij elektrische oplossingen wordt de cv-ketel bijna altijd vervangen door een warmtepomp. Alleen als u overstapt op groen gas (als u die mogelijkheid hebt) kunt u een cv-ketel blijven gebruiken of deze vervangen door een hybride warmtepomp (bij voldoende isolatie en een geschikt warmteafgiftesysteem).
11. Wat gebeurt er met de gasleidingen onder de grond?
Wanneer het aardgas verdwijnt, zijn de gasleidingen overbodig. Volgens de huidige wetgeving mogen deze leidingen dan niet in de grond blijven zitten en worden ze verwijderd. Gasleidingen gaan ongeveer 45 jaar mee. Elk jaar zijn er dan grote stukken van het gasnet die aan vervanging toe zijn. Er kan in dit geval voor gekozen worden om de leidingen te verwijderen. De keuze om ze te verwijderen of te vervangen hangt vooral af van de plannen om aardgas in het gebied te behouden of niet. Omdat het vervangen van gasleidingen erg duur is (vervanging van het 135.000 kilometer lange gasnet kost miljarden euro’s), kan dit een goed moment zijn om over te stappen op alternatieven manieren om mee te verwarmen. In sommige gevallen kan het bestaande gasnet ook gebruikt worden om synthetisch gas of waterstof door te vervoeren.
12. Kunnen de gasleidingen niet ergens anders voor worden gebruikt?
Bestaande gasleidingen kunnen in sommige gevallen worden gebruikt om waterstof mee te vervoeren. Waterstof (H2) kan op meerdere manieren worden gemaakt. Op dit moment wordt het met name gemaakt uit aardgas. Daar komt CO2 bij vrij, dat eventueel kan worden afgevangen en opgeslagen. Waterstof kan daarnaast worden gemaakt door water (H2O) te splitsen met behulp van groene stroom. Het alternatief waterstof zit nog in de onderzoeksfase. Er is op dit moment nog geen overcapaciteit aan groene stroom. Bovendien kost de productie van waterstof veel elektriciteit. Er zijn aanpassingen nodig aan de installaties in de woning. Voordat waterstof op grote schaal toegepast zal worden moet er eerst nog flink wat gebeuren.
13. Heb ik straks nog radiatoren aan de muur?
Als u niet kiest voor vloer- en/of wandverwarming dan wel conventieputten, dan heeft u inderdaad nog steeds (lage temperatuur) radiatoren aan de muur. Het verschilt per woning en per alternatief of u bestaande radiatoren blijft gebruiken. Als u overstapt op groen gas of een warmtenet op hoge temperatuur, kunnen bestaande radiatoren in gebruik blijven. Bij andere oplossingen, zoals een warmtepomp, stapt u over op lage temperatuurverwarming. Dit betekent dat het huis verwarmd wordt op een lagere temperatuur dan met aardgas. In dat geval is het vaak nodig om vloer- of wandverwarming of lage temperatuurradiatoren te installeren. Die geven de warmte af over een groter oppervlakte, waardoor het in huis heel constant en comfortabel warm wordt. Bij lage temperatuurverwarming is het noodzakelijk dat de woning volledig is geïsoleerd, zodat de warmte niet kan ontsnappen.
14. Een warmtenet is toch ook niet duurzaam?
Een warmtenet is een collectieve oplossing zoals aardgas dat nu ook is. Het verschil is dat in plaats dat er warmte in de woning wordt opgewekt warmte van de plek waar het geproduceerd wordt getransporteerd wordt naar de wijk waar het nodig is. De plek waar het geproduceerd wordt kan verschillen. In sommige gevallen is het duurzame geothermie (aardwarmte) maar soms ook restwarmte van industrie. Of restwarmte wel of niet duurzaam is verschillen sommigen daarover van mening. Het blijft wel dat als de restwarmte niet gebruikt wordt het anders in de lucht of water geloosd wordt. Door het voor woningen in te zetten wordt er aan een restproduct een belangrijke functie gegeven. Meer informatie over warmtenetten lees je op Hier verwarmt.
15. Is er verschil voor huurders en huiseigenaren?
Ja, huurders krijgen te maken met collectieve aanpassingen of veranderingen. Dat wordt (hopelijk) keurig georkestreerd tussen alle partijen. Een beetje vergelijkbaar gaat het met huiseigenaren die lid zijn van een grote VVE. Individuele huiseigenaren zullen omschakelen op het moment dat zij dat zelf willen, of als zij gedwongen worden tot aanpassingen omdat bijvoorbeeld de net­beheerder de gasleiding in de straat vervangt.