Aardgasvrij

Partner aan het woord

Wat is je functie bij De Huurderij en kun je kort iets vertellen over De Huurderij?

Ik ben Algemeen Bestuurslid van De Huurderij. De Huurderij is een belangenvereniging voor huurders van Rijnhart Wonen. Rijnhart Wonen is de woningcorporatie van Leiderdorp en Zoeterwoude. Als Huurderij hebben wij het recht om te reageren op beleidswijzigingen en adviesrecht. Als er wijzigingen in het beleid van Rijnhart Wonen zijn, geven wij advies met de belangen van de huurders in het achterhoofd. Denk bijvoorbeeld aan huurverhogingen en aankoopbeleid, daarbij  kijken we naar het soort huurwoningen, de prijsklassen en de servicekosten.

 Rijnhart Wonen verduurzaamt ook de huurwoningen, hoe wordt De Huurderij daarbij betrokken?

We hebben een wettelijke status ten opzichte van Rijnhart Wonen. Rijnhart Wonen neemt ons stap voor stap mee in al hun plannen en vindt het belangrijk welke ideeën De Huurderij daarover heeft. Zij betrekken ons bijvoorbeeld via informatieavonden die met regelmaat plaats vinden. Ik zit zelf in een pilot-project gericht op het verduurzamen van woningen in Zoeterwoude. Rijnhart Wonen heeft bij drie straten met sociale huurwoningen in Zoeterwoude Rijndijk gezorgd voor een hybride luchtwarmtepomp en zonnepanelen. Ik merk nu al dat dit veel oplevert qua gasverbruik. De pilot startte in maart 2020 en we hebben nu al 240 euro aan energie bespaard.

 Wat vind je ervan dat alle woningen aardgasvrij worden gemaakt in Rijndijk?

Het streven is natuurlijk heel goed, maar of het haalbaar is en op welke termijn is nog onduidelijk. Ik denk dat het goed is om voor een collectieve oplossing te gaan voor de warmtevoorziening. Dit scheelt in de kosten voor inwoners.

Welke rol speelt De Huurderij bij het project Rijndijk Van Gas Los en de werkgroep?

Onze rol is het vertegenwoordigen van de belangen van de huurders bij het maken van een keuze voor een nieuwe warmtevoorziening voor de woningen in Rijndijk. Ook zijn wij vraagbaak voor het project richting huurders.

Verschilt de aanpak van het aardgasvrij maken van huurwoningen ten opzichte van koopwoningen? Waar moet rekening mee gehouden worden?

Het belangrijkste verschil is dat huurwoningen veel vaker om collectieve aanpassingen vragen. Rijnhart Wonen moet een keuze maken welke warmtevoorziening het meest geschikt is voor alle huurwoningen. Het belangrijkste punt is dat het kostenneutraal moet zijn voor de huurders.

Hoe kan De Huurderij ervoor zorgen dat de belangen van de huurders in Rijndijk goed worden meegenomen?

Door goed en regelmatig te overleggen met Rijnhart Wonen. De belangen van huurders nemen we mee in alle plannen, bijvoorbeeld bij prestatieafspraken met de  gemeente, woningbouw en De Huurderij.