Energie

Doe mee

Zoeterwoude zoekt energie

Laat je mening horen over grootschalige energieopwekking

De gemeente Zoeterwoude roept bewoners op om deel te nemen aan het gesprek over duurzame energieopwekking in de gemeente. De vraag naar elektriciteit groeit flink en daarmee staat Zoeterwoude voor de uitdaging om dit goed te organiseren. Hoe gaan we dit doen? Welke plekken zijn geschikt hiervoor? De gemeente nodigt alle bewoners van 16 jaar en ouder uit om mee te denken over grootschalige energieopwekking.

De groeiende vraag naar energie

In Zoeterwoude groeit de vraag naar stroom flink. Deze groei heeft een aantal redenen. Bijvoorbeeld doordat steeds meer woningen nu van het aardgas af gaan en dus meer elektriciteit gebruiken. Dit zal komende jaren alleen maar toenemen. Ook zullen er meer elektrische (vracht)auto’s komen. Verder zal de industrie in Zoeterwoude steeds meer elektriciteit gaan gebruiken. De huidige zes windmolens in de gemeente zijn hiervoor bij lange na niet voldoende.  Hierom onderzoekt de gemeente waar mogelijkheden zijn voor windenergie of zonnevelden en onder welke voorwaarden.


Grootschalig energie opwekken

Als onderdeel van het gemeentelijke programma ‘Energietransitie Zoeterwoude’, heeft de gemeente het ‘Project Grootschalige Energieopwekking’ gelanceerd. Dit project heeft als doel een beleidskader te ontwikkelen voor grootschalige energieopwekking binnen Zoeterwoude. De gemeente onderzoekt verschillende opties, waaronder windturbines en zonnevelden, en bekijkt geschikte locaties langs de A4 en N11. In het beleidskader komen de regels te staan, waaraan nieuwe wind- en zon-energieprojecten moeten voldoen.

Tegenstrijdige belangen

Het plaatsen van windturbines en zonnevelden heeft begrijpelijke zorgen opgeroepen bij veel inwoners. De zichtbaarheid van deze energiebronnen in het landschap kan als storend worden ervaren, en er zijn zorgen over geluidsoverlast en slagschaduw voor omwonenden. Veel mensen willen daarom het plaatsen van meer windturbines of zonnevelden zo lang mogelijk uitstellen.

Aan de andere kant realiseert de gemeente zich dat fossiele brandstoffen eindig zijn en dat de CO2-uitstoot bijdraagt aan klimaatverandering. Overheden hebben de verantwoordelijkheid om meer duurzame energieopwekking mogelijk te maken, ondanks de nadelen die daarmee gepaard gaan.

 

Burgerparticipatie en raadsbesluit

De gemeenteraad van Zoeterwoude zal uiteindelijk een besluit nemen over de uitbreiding van grootschalige energieopwekking. Voordat dit gebeurt, verzamelt de gemeente zoveel mogelijk informatie over de ruimtelijke mogelijkheden, de wensen van de inwoners en de behoeften van lokale bedrijven. Alle belangen worden zorgvuldig afgewogen voordat nieuwe regels worden vastgesteld. De regels en voorwaarden vormen samen het beleidskader voor grootschalige duurzame energie opwekking.

Belangrijk om te weten is dat de gemeente zelf geen windmolens of zonnepanelen koopt of exploiteert. Wanneer energiecoöperaties en/of bedrijven willen investeren in projecten voor grootschalige duurzame opwekking, dan geeft het beleidskader inzicht in de randvoorwaarden en regels.

 

Jouw mening is belangrijk

Om inzicht te krijgen in de wensen van inwoners, voert de gemeente een raadpleging uit om zo te onderzoeken hoe men denkt over grootschalige energieopwekking. Bewoners kunnen hun mening geven via een online raadpleging, zowel via een computer als via een smartphone. Alle bewoners van Zoeterwoude (vanaf 16 jaar en ouder) ontvingen een brief met een unieke code, die zij aan het begin van de raadpleging kunnen invullen. De gemeente hoopt dat zoveel mogelijk mensen, jong en oud, uit alle kernen en het buitengebied, de raadpleging invullen. Hiermee krijgt de gemeente een zo volledig mogelijk beeld van de opvattingen binnen Zoeterwoude.

 

Ga naar energiezoeterwoude.raadpleging.net en geef je mening over grootschalige energieopwekking in Zoeterwoude!

Meer informatie en Veel Gestelde Vragen vind je op de website van de gemeente.