Groene energie

Grootschalige opwek energie in Zoeterwoude

In Zoeterwoude groeit de vraag naar stroom flink. Deze groei heeft een aantal redenen. Bijvoorbeeld doordat steeds meer woningen nu van het aardgas af gaan en dus meer elektriciteit gebruiken. Dit zal komende jaren alleen maar toenemen. Ook zullen er meer elektrische (vracht)auto’s komen. Verder zal de industrie in Zoeterwoude steeds meer elektriciteit gaan gebruiken. De huidige zes windmolens in de gemeente zijn hiervoor bij lange na niet voldoende.  Daarom onderzoekt de gemeente waar mogelijkheden zijn voor windenergie of zonnevelden en onder welke voorwaarden.

Als onderdeel van het gemeentelijke programma ‘Energietransitie Zoeterwoude’, lanceerde de gemeente het ‘Project Grootschalige Energieopwekking’. Dit project heeft als doel een beleidskader te ontwikkelen voor grootschalige energieopwekking binnen Zoeterwoude. De gemeente onderzoekt verschillende opties, waaronder windturbines en zonnevelden. En bekijkt geschikte locaties langs de A4 en N11. In het beleidskader komen de regels te staan waaraan nieuwe wind- en zon-energieprojecten moeten voldoen.

Tegenstrijdige belangen

Het plaatsen van windturbines en zonnevelden roept zorgen op bij veel inwoners. De zichtbaarheid van deze energiebronnen in het landschap kan als storend worden ervaren. Ook zijn er zorgen over geluidsoverlast en slagschaduw voor omwonenden. Een aantal mensen wil daarom het plaatsen van meer windturbines of zonnevelden zo lang mogelijk uitstellen.

Aan de andere kant realiseert de gemeente zich dat fossiele brandstoffen eindig zijn en dat de CO2-uitstoot bijdraagt aan klimaatverandering. Overheden hebben de verantwoordelijkheid om meer duurzame energieopwekking mogelijk te maken. Ondanks de nadelen die daarmee gepaard gaan.


Raadpleging inwoners en raadsbesluit

De gemeenteraad neemt uiteindelijk een besluit over de uitbreiding van grootschalige energieopwekking. Hiervoor verzamelen we zoveel mogelijk informatie over de ruimtelijke mogelijkheden, de wensen van de inwoners en de behoeften van lokale bedrijven. Daarom hebben we al eerder 24 oktober 2023 bijeenkomsten georganiseerd en in december 2023 een enquête gehouden onder inwoners over grootschalige duurzame energieopwekking. Dit onderzoek is uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau Populytics. In onderstaand rapport ziet u de resultaten van de enquête.

Rapport_raadpleging_energietransitie_Zoeterwoude_maart_2024

Belangrijk om te weten is dat de gemeente zelf geen windmolens of zonnepanelen koopt of exploiteert. Wanneer energiecoöperaties en/of bedrijven willen investeren in projecten voor grootschalige duurzame opwekking, dan geeft het beleidskader inzicht in de randvoorwaarden en regels.

Presentaties bijeenkomst Grootschalige duurzame energieopwek Zoeterwoude

Op 17 april 2024 vond een bijeenkomst plaats over grootschalige duurzame energieopwek in Zoeterwoude. Deze bijeenkomst was bedoeld voor belangenorganisaties, grondeigenaren en bewoners. Op de website Zoeterwoude.nl kun je de informatie en presentaties van deze avond bekijken en downloaden.