Groene energie

Verkenning warmtetransportnet

De provincie Zuid-Holland werkt samen met Gasunie aan de ontwikkeling van een bovenregionaal warmtetransportnet. Dit is een hoofdtransportleiding waar lokale warmtenetten op kunnen aansluiten. Met een warmtenet kunnen woningen en gebouwen op een duurzame manier verwarmd worden zonder gebruik te maken van aardgas.

De hoofdtransportleiding loopt van de havens van Rotterdam naar Rijswijk en krijgt een aftakking naar Leiden

De aftakking is op de afbeelding weergegeven met de groene lijn en brengt warmte uit Rotterdam naar de bestaande warmtenetten in de Leidse regio. Zoeterwoude heeft momenteel geen warmtenet. Door deze ontwikkeling kan Zoeterwoude een lokaal warmtenet ontwikkelen en aansluiten op de hoofdtransportleiding.

Inwoners van Zoeterwoude mogen meedenken over het project

De provincie onderzoekt via welke route de leiding tussen Rijswijk en Leiden het beste kan lopen. Zoeterwoude is een van de 10 gemeenten waar de ondergrondse leiding doorheen komt. De inwoners van Zoeterwoude mogen daarom meedenken over het project.

Meer weten of meedoen?

Lees verder via deze link.