Energie

Schone zonne-energie: grote daken en langs rijkswegen

In Zoeterwoude zijn we goed op weg naar een schone en gezonde toekomst. Met zonnepanelen op woningen wekken we al flink wat groene energie op en ook op daken van bedrijven en kantoren liggen steeds meer zonnepanelen. Maar we staan voor een flinke uitdaging: in 2030 moet het aantal zonnepanelen in de regio Holland Rijnland 2,5 keer zo veel zijn.

Hoe pakken we dat aan? Samen met andere gemeenten in de regio, bekijken we op welke daken plaats is voor zonnepanelen. Niet alle daken zijn geschikt. De constructie van daken is niet altijd sterk genoeg en soms vindt de verzekeraar het risico op brandgevaar te groot. En zijn de kosten voor installatiekosten erg hoog, dan leveren de zonnepanelen soms te weinig winst op. Het komt ook voor dat de gebruiker graag zonnepanelen wil plaatsen, maar dat de eigenaar geen toestemming voor geeft. En dan hebben we ook nog situaties dat het elektriciteitsnet de opgewekt stroom niet kan afvoeren en dus verloren gaat. Kortom, het wordt nog een hele toer om de doelstelling te halen.

Groene karakter Zoeterwoude

In het land zien we steeds vaker zonnepanelen voor grootschalige energie-opwek. Bij zowel de inwoners als het gemeentebestuur is er weinig enthousiasme om in de Zoeterwoudse weilanden zonnepanelen te plaatsen. Logisch ook: het groene karakter van Zoeterwoude wordt bepaald door de boerenbedrijven, hand-in-hand met de vele mogelijkheden voor een dagje uit voor bewoners in de wijde omgeving. Zonnepanelen passen niet in dat plaatje.

Bermen en parkeerplaatsen

Bermen langs grote wegen die eigendom zijn van Rijkswaterstaat, bieden wel mogelijkheden voor zonnepanelen. De gemeente Zoeterwoude heeft zich, samen met buurgemeenten, bij het rijk aangemeld om deze mogelijkheden te onderzoeken. Een andere kans voor het opwekken van zonne-energie zijn misschien (grote) parkeerplaatsen. Ook dat onderzoeken we.

Zonnepanelen langs N11

De komende jaren wordt de kruising Burg. Smeetsweg/Ommedijkseweg met de rijksweg N11 en het spoor aangepast. De Burg. Smeetsweg en de Ommedijkseweg gaan met viaducten met hoge hellingen, over de rijksweg en het spoor. De gemeente heeft laten onderzoeken of en op welke manier, we bij die kruising zonnepanelen kunnen plaatsen. Het is uiteraard belangrijk dat eventuele zonnepanelen laag blijven zodat je zicht houdt op ons mooie landschap.