Energie

Jos gaat GOED! Wat doe jij?

Ongeveer dertig jaar geleden bouwden Jos Atteveld en zijn vrouw hun eigen woning en lieten toen al zonnepanelen en zonnecollectoren plaatsen. Na zijn pensioen heeft Jos zijn woning verder verduurzaamd. Nu wijdt hij een groot deel van zijn tijd aan de stichting Zoeterwoude Duurzaam 2030 die hij samen met Els Goedhart en Ton Rijnsburger heeft opgericht. Met de stichting zetten zij zich in om heel Zoeterwoude aan de duurzame energie te krijgen.

Ongeveer een jaar of acht geleden bezocht Jos de Informatiemarkt Klimaat en Duurzaamheid die door de gemeente werd georganiseerd. Hoewel de markt goed werd bezocht viel het Jos toch op dat hij relatief weinig medebewoners zag. ‘Er was heel veel mogelijk’ zegt Jos, ‘maar mensen wisten het gewoonweg niet. Zo zonde.’ Daarop heeft Jos het initiatief genomen en is in zijn straat de buren gaan bezoeken en informeren. ‘Iedereen attendeerde ik op de mogelijkheid van de energielabel en het krijgen van een EPA-advies. De animo bleek zeker aanwezig en veel bewoners lieten dan ook een advies uitbrengen. Maar aan de hand van hun rapport kwamen ze bij me met veel vragen over wat nu eigenlijk het advies concreet betekende. En zo zijn we op heel natuurlijke wijze collectief met elkaar aan de slag gegaan en hebben op zo veel mogelijk woningen in de straat zonnepanelen laten installeren.’

Stichting Zoeterwoude Duurzaam 2030
Aan de hand van zijn ervaringen gaf Jos veel lezingen aan de plaatselijke politieke partijen over verduurzamen van woningen. ‘Die lezingen trokken steeds meer mensen aan en daarom hebben we op een gegeven moment besloten een stichting op te richten. We willen mensen helpen en betrekken en met meer mensen krijg je meer voor elkaar’ vertelt Jos. Andere mensen kunnen hun voordeel doen met de kennis en ervaring die zij hebben opgedaan tijdens het verduurzamen van hun woning. Jos geeft aan: ‘de kosten worden vaak te hoog ingeschat wat voor veel mensen een drempel is om daadwerkelijk aan de slag te gaan. Die willen wij wegnemen door hen te adviseren en te begeleiden.’

klik hier voor meer informatie over
Stichting Zoeterwoude Duurzaam 2030

 

Postcoderoos
De stichting heeft een zogenaamde postcoderoos ontwikkeld. Jos licht toe: ‘we hebben een boerenbedrijf bereid gevonden om hun dak beschikbaar te stellen voor zonnepanelen. Vanuit een coöperatie waarbij ieder lid mede-eigenaar is, kopen leden voor 275 euro een certificaat die een waarde heeft van 250 kWh per jaar. De waarde van het certificaat, 250 kWh per jaar, wordt vervolgens op je energierekening in mindering gebracht.’

De coöperatie heeft nu 32 leden en er zijn maar liefst 329 certificaten uitgegeven en 300 zonnepanelen geplaatst. Grote voordelen zijn dat je 15 jaar geen energiebelasting betaalt en je profiteert van een gemeentelijke subsidie van circa 30/35 euro per certificaat. Hoewel het project een succes is geworden, was het niet makkelijk om het te realiseren. ‘Met name het traject met de netwerkbeheerder is erg moeizaam,’ zegt Jos. ‘Zij moeten de infrastructuur realiseren, dus je bent afhankelijk van hen. Ook moet je een juridische entiteit opstarten en dat betekent ook een bestuur en organisatie waar vrijwilligers invulling aan moeten geven.
Voor dit project is Zon op Zoeterwoude opgericht. Wij adviseren het bestuur maar ze zijn een volledig zelfstandige Energiecoöperatie .’

Volgende stap: windenergie
Zoeterwoude 2030 kijkt nu uit naar een volgende locatie voor het plaatsen van een groot aantal zonnepanelen. Geen makkelijke opgave omdat door steeds strengere eisen ten aanzien van dakconstructies, slechts 20% van de daken geschikt is voor een grootschalig zonnepanelenproject.

‘Maar we werken ook aan andere mogelijkheden, zoals windenergie,’ vertelt Jos. ‘Samen met gemeente Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Kaag en Braassem, Alphen aan de Rijn en Nieuwkoop kijken we hoe en waar we windmolens een plek kunnen geven. Onze ambities zijn grootschalige zon- en windprojecten en we zijn dan ook bezig de energiecoöperatie ‘Rijnland Energie’ op te richten. De coöperatie maakt afspraken met bedrijven zoals energieleveranciers. Op die manier hebben we samen met bewoners lokaal zeggenschap over grootschalige zon- en windprojecten. Inwoners kunnen ook deels eigenaar worden en eventuele overlast van bijvoorbeeld windmolens dicht bij een woning, compenseren we met een omgevingsfonds.’

Stichting Duurzaam Zoeterwoude 2030 is een groep mensen boordevol kennis, acties en inspiratie. Op hun site vind je de mogelijkheden die zij bieden en wat zij voor jou kunnen betekenen.

Jos’ tip voor jou: Met hele simpele ingrepen heb je invloed op je energierekening. Kijk allereerst in je huis waar je energie kunt besparen. Vervang lampen die veel energie gebruiken of gebruik ze minder en onderzoek bijvoorbeeld of je je vloerverwarming wel efficiënt gebruikt. Simpele maatregelen zoals isolatiefolie voor je radiatoren, leveren al veel besparing op. Ga daarna aan de slag met grotere maatregelen zoals zonnepanelen en laat een EPA-advies opstellen.

Jos heeft een top 3 om mee te starten:

  1. Zonne-energie
  2. Vloer- en bodemisolatie
  3. Glas- en spouwmuurisolatie

En tot slot vult Jos nog aan: ‘zoek naar een goedkope, groene energieleverancier en gebruik het geld dat je bespaart voor nieuwe investeringen.’