Groene energie

Jos gaat GOED! Wat doe jij?

In 1985 lieten Jos en Wil Atteveld hun woning casco bouwen. Zelf bouwden ze hun woning af. Jos en Wil plaatsen toen al snel zonnepanelen en zonnecollectoren. Na zijn pensioen heeft Jos zijn woning verder verduurzaamd en levensloopbestendig gemaakt. Nu wijdt hij een groot deel van zijn tijd aan de gebiedscoöperatie Groener Zoeterwoude (voorheen Stichting Zoeterwoude Duurzaam 2030). Groener Zoeterwoude zet zich in om heel Zoeterwoude aan de duurzame energie te krijgen. De energiecoaches van Groener Zoeterwoude staan klaar met adviezen om de inwoners van Zoeterwoude te helpen bij het verduurzamen van hun woningen.

Jaren geleden bezocht Jos de Informatiemarkt Klimaat en Duurzaamheid die door de gemeente werd georganiseerd. Hoewel de markt goed werd bezocht viel het Jos toch op dat hij relatief weinig medebewoners zag. ‘Er was heel veel mogelijk’ zegt Jos, ‘maar mensen wisten het gewoonweg niet. Zo zonde.’

Daarop heeft Jos het initiatief genomen en is in zijn straat de buren gaan bezoeken en informeren. ‘Iedereen attendeerde ik op een EPA-advies.’ Het EPA-advies bestaat uit een energielabel en een adviesrapport. Het EPA-advies geeft inzicht in de energiezuinigheid van een gebouw. Hierbij staan de letters EPA voor energieprestatieadvies. ‘De animo bleek zeker aanwezig’, vervolgt Jos, ‘en veel bewoners lieten dan ook een advies uitbrengen. Maar aan de hand van hun rapport kwamen ze bij me met veel vragen over wat nu eigenlijk het advies concreet betekende. En zo zijn we op heel natuurlijke wijze collectief met elkaar aan de slag gegaan en hebben op zo veel mogelijk woningen in de straat zonnepanelen laten installeren.’

Groener Zoeterwoude

Aan de hand van zijn ervaringen gaf Jos veel lezingen aan de plaatselijke politieke partijen over verduurzamen van woningen. ‘Die lezingen trokken steeds meer mensen aan en daarom hebben we op een gegeven moment besloten een stichting op te richten. We willen mensen helpen en betrekken en met meer mensen krijg je meer voor elkaar’ vertelt Jos. Andere mensen kunnen hun voordeel doen met de kennis en ervaring die zij hebben opgedaan tijdens het verduurzamen van hun woning. Jos geeft aan: ‘de kosten worden vaak te hoog ingeschat wat voor veel mensen een drempel is om daadwerkelijk aan de slag te gaan. Die willen wij wegnemen door hen te adviseren en te begeleiden.’ Bovendien er zijn allerlei subsidieregelingen waar mensen gebruik van kunnen maken. De energiecoaches kunnen je hier alles over vertellen.

Meer over Groener Zoeterwoude

Postcoderoos

De coöperatie heeft een zogenaamde postcoderoos project ontwikkeld. Jos licht toe: ‘we hebben een boerenbedrijf bereid gevonden om hun dak beschikbaar te stellen voor zonnepanelen. Vanuit een coöperatie waarbij ieder lid mede-eigenaar is, kopen leden voor 275 euro een certificaat die een waarde heeft van 250 kWh per jaar. De waarde van het certificaat, 250 kWh per jaar, wordt vervolgens op je energierekening in mindering gebracht.’ Uit dit initiatief is de coöperatie Zon op Zoeterwoude ontstaan. Dit is nu een volledig zelfstandig opererende organisatie met verschillende projecten. Het is de moeite waard om kennis te nemen van welke projecten zij nu onderhanden hebben.

Meer over Zon op Zoeterwoude

Volgende stap: windenergie

‘Maar we werken ook aan andere mogelijkheden, zoals windenergie,’ vertelt Jos. ‘Samen met gemeenten, en de energiecoöperaties in die gemeenten, zoals Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Kaag en Braassem, Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop en Leidschendam-Voorburg kijken we hoe en waar we windmolens een plek kunnen geven. De ambities van de plaatselijke energiecoöperaties zijn grootschalige zon- en windprojecten realiseren. We hebben daarvoor de energiecoöperatie ‘Rijnland Energie’ opgericht. Vrij kort na de oprichting van Rijnland Energie kregen we de kans om twee in aanbouw zijnde windmolens, De Watergeuzen in Zoeterwoude, over te nemen van de eigenaar. Na een intensief onderzoek, waaraan de eigenaar van de windmolens uitstekend heeft meegewerkt, hebben we de knoop doorgehakt en is Rijnland Energie eigenaar van de windmolens geworden. De leden van de plaatselijke energiecoöperaties hebben Watergeus participaties aan kunnen schaffen en delen zo ook mee in de bescheiden winst.

De volgende stap is dat we nu onderzoeken of de duurzaam opgewekte stroom van de Watergeuzen ook voor een ‘kostprijs plus’ door een coöperatief werkende energieleverancier verkocht kan worden aan de Watergeusleden of belangstellenden uit de regio Holland Rijnland. Op deze manier hebben we samen met bewoners lokaal zeggenschap over grootschalige zon- en windprojecten.

Jos’ tip voor jou

Met hele simpele ingrepen heb je invloed op je energierekening. Kijk allereerst in je huis waar je energie kunt besparen. Vervang lampen die veel energie gebruiken of gebruik ze minder en onderzoek bijvoorbeeld of je je vloerverwarming wel efficiënt gebruikt. Een pompschakelaar die je vloerverwarming aanstuurt heb je in één jaar volledig terugverdiend. Simpele maatregelen zoals isolatiefolie voor je radiatoren, leveren al veel besparing op.

Top 3 voor de ‘beginners’ om mee te starten

  1. Zonne-energie
  2. Vloer- en bodemisolatie
  3. Glas- en spouwmuurisolatie

Voor de gevorderden de volgende tips

  1. Het isoleren van je dak. LET OP! Controleer of je het ventilatiesysteem aan moet passen? Isoleren is ventileren.
  2. Het aanpassen van je verwarmingssysteem zodat deze geschikt is voor een laag temperatuur verwarmingssysteem. Denk daarbij aan vloerverwarming en lage temperatuur radiatoren.
  3. Onderzoek of je woning geschikt is voor de aanschaf van een hybride of volledig elektrische warmtepomp. Om van het gas af te kunnen moet je dan ook elektrisch koken en het warme tapwater met de warmtepomp of een warmtepompboiler kunnen maken.

De energiecoaches van Groener Zoeterwoude staan klaar om je hierbij te adviseren.

De woning van Jos, en van een aantal andere energiecoaches, is nu door het installeren van een warmtepomp volledig ven het gas af. We laten je graag zien hoe het werkt.