Aardgasvrij

Subsidies en leningen verduurzamen VvE’s

Om verduurzaming te stimuleren, zijn er verschillende subsidies en leningen beschikbaar. Niet alle subsidies zijn te gebruiken door VvE’s en de meesten hebben een aantal voorwaarden. Al met al kan dit behoorlijk wat uitzoekwerk opleveren. Om zo snel mogelijk van start te kunnen met verduurzamen, vind je hieronder een overzicht van beschikbare financiële middelen.

Subsidies voor verduurzaming

 

1. Subsidieregeling verduurzaming VvE (SVVE)

De SVVE bestaat uit 3 onderdelen waarvoor je apart subsidie aanvraagt:

1. Subsidie voor verduurzamingsonderzoek en -advies
2. Subsidie voor verduurzamingsmaatregelen
3. Subsidie voor oplaadpuntenadvies en laadinfrastructuur

Belangrijkste voorwaarden

 • Iedere subsidie heeft eigen voorwaarden
 • De RVO biedt mogelijkheden tot een gratis oriënterend gesprek met één van onze adviseurs die informeren over de subsidievariant(en) en alle vervolgstappen

Aanvragen via het Duurzaam Bouwloket van Gemeente Zoeterwoude.

 

2. Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

Met de ISDE kunnen VvE’s subsidie aanvragen voor kleinschalige windturbines die worden aangesloten op het elektriciteitsnet.

Belangrijkste voorwaarden

 • Er moet een omgevingsvergunningaanvraag zijn aangevraagd
 • Het minimale rotoroppervlak is 50 m2

Aanvragen via de RVO kun je een aanvraag stappenplan doorlopen.

 

3. Subsidie Zonnig Zuid-Holland

Eigenaren van grote daken, waterbassins of parkeerterreinen die geschikt gemaakt moeten worden om PV-panelen te kunnen installeren, komen in aanmerking voor subsidie.

Belangrijkste voorwaarden

 • Voorwaarden en subsidiebedragen verschillen per type activiteit
 • De subsidieregeling loopt tot en met 2024

Aanvragen op de website van Provincie Zuid-Holland vind je aanvraagformulieren.

 

4. Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

Met de SCE kunnen VvE’s een tegemoetkoming ontvangen voor het opwekken van hernieuwbare (duurzame) elektriciteit uit zonne-energie, wondenergie of waterkracht

Belangrijkste voorwaarden

 • Iedere opwekcategorie heeft eigen technische eisen en een bedrag dat je per opgewekte kWh ontvangt.

Aanvragen via de RVO kun je een aanvraag stappenplan doorlopen.

 

5. Duurzaamheidssubsidie Zoeterwoude

Deze subsidie is bedoeld voor onder andere VvE’s die hun CO2-uitstoot willen verlagen of hun gebouwde omgeving klimaatbestendig willen maken. Deze bedraagt max 2500 euro bij bouwjaar ná 1945 en 5000 euro vóór 1945.

Belangrijkste voorwaarden

 • Als je bij de toepassing van zonnepanelen, spouw-, dak- of gevelisolatie niet voldoet aan de Wet Natuurbescherming, loop je het risico op zeer hoge boetes.

Aanvragen Via het Duurzaam Bouwloket van Gemeente Zoeterwoude.

 

6. Specifieke Uitkering (SpUK) Lokale Aanpak Isolatie

Vanuit de gemeente zijn gelden beschikbaar om slecht geïsoleerde koopwoningen te isoleren. Let op! Deze subsidie is nog niet rond en kun je daarom nog niet aanvragen.

Belangrijkste voorwaarden

 • Deze subsidie geldt NIET voor huurwoningen
 • Alleen woningen met energielabel D, E, F of G en een WOZ-waarde onder de 429.300 euro komen in aanmerking

Aanvragen: nog niet aan te vragen.

 

Leningen

1. Stimuleringslening Duurzaamheid

Deze stimuleringslening is minimaal 2500 euro en maximaal 30.000 euro per rechtspersoon. Deze lening is voor het nemen van duurzaamheidsmaatregelen zoals Led, zonnepanelen en isolatie.

Belangrijkste voorwaarden

 • Een goedgekeurd besluit vanuit de ALV
 • In de bijlagen voeg je een energieprestatieadvies, planning en kosteninschatting toe

Aanvragen via het Duurzaam Bouwloket van Gemeente Zoeterwoude

 

2. VvE Energiebespaarlening

Met de VvE Energiebespaarlening (van maximaal 65.000 euro per appartement) kun je een energiebesparende maatregel in of aan het appartementencomplex direct laten uitvoeren.

Belangrijkste voorwaarden

 • De VvE bestaat uit minstens 8 wooneenheden
 • Aflossing vindt plaats op basis van maand annuïteit
 • Rente 1,9% (looptijd 10 jaar)

Aanvragen via het Duurzaam Bouwloket van Gemeente Zoeterwoude