Energie

Met hout goedkoop je huis verwarmen? Geen goed idee!

De hoge gasprijzen kunnen je wellicht op de gedachte brengen om (weer) hout te gaan stoken; om de open haard wat vaker te gebruiken, of een houtkachel aan te schaffen. Toch is dat geen goed idee. Zeker niet als je in een woonwijk woont.

Bij het verbranden van hout komt CO2 vrij. Dat is een broeikasgas dat zorgt voor klimaatverandering. Houtkachels en open haarden gaan niet zuinig met hout om: een groot deel van de warmte vliegt zo de  schoorsteen uit. Bij de open haard gaat maar liefst 90 procent van de warmte verloren, bij de houtkachel is dit 20 tot 40 procent. Niet echt duurzaam dus.1

”Stook niet bij mist of windstil weer!”

Gezondheidsklachten

Nog vervelender, behalve CO2 komen er ook allerlei schadelijke stoffen uit de schoorsteen. Zoals fijnstof, kankerverwekkende koolwaterstoffen en koolmonoxide. Mensen met gevoelige longen die in een buurt wonen waar veel wordt  gestookt, kunnen daar heel veel last van hebben. Vooral als er gestookt wordt bij windstil weer of mist. Dan blijft de rook rond de huizen hangen of wordt zelfs met de ventilatie het huis ingezogen. Dat levert gezondheidsklachten op bij  mensen met astma, COPD of bronchitis. Zij kunnen van de rook benauwd worden, veel hoesten, of krijgen (blijvend) een slechtere longfunctie. Ook bij kleine hoeveelheden houtrook kunnen zij al klachten krijgen.

Maar liefst 90% warmte van open haard gaat verloren.

Gezonde oplossingen

Niet gek dus, dat één op de drie mensen last heeft van houtstook en dat gaat dus ook om een deel van je buren. Goed om daar rekening mee te houden en liever geen hout te stoken. Voor mensen die willen besparen op hun
energierekening zijn er andere oplossingen die op termijn beter zijn en geen overlast veroorzaken. In de GOED krant, op de gemeentelijke site voor duurzaamheid zoeterwoudegaatgoed.nl en bij het duurzaambouwloket.nl kun je hierover
veel informatie, adviezen en tips vinden. Steek je voor de gezelligheid toch eens de open haard aan? Doe dat dan in ieder geval niet bij mist of windstil weer (check daarvoor stookwijzer.nu).

1Bron: de gegevens in dit artikel zijn afkomstig van de onafhankelijke voorlichtingsorganisatie MilieuCentraal