Zoeterwoude groen en gezond

Regen vasthouden en vrijgeven bij droogte

Nieuwe bouwprojecten in Zoeterwoude ontwikkelen we zo duurzaam mogelijk. Dat geldt voor de woningen én de openbare ruimte. Die richten we klimaatbestendig in, zodat we bij hevige regenval en droge periodes minder overlast hebben.

Klimaatverandering is niet meer iets van de toekomst, we ondervinden nu al steeds vaker de gevolgen. Denk aan ondergelopen straten tijdens hevige regenbuien. Het rioolsysteem kan het vele water ineens niet snel genoeg afvoeren. Deze natte periodes wisselen af met langdurige droge periodes waardoor bijvoorbeeld planten het moeilijk hebben. Een oplossing daarvoor zijn wadi’s. Dit is een verlaagd deel waar het water naartoe stroomt en tijdelijk wordt opgeslagen. Zo stroomt er minder water naar het riool.

Klimaatwadi in Zoeterwoude

In de Duizendbladhof is in het midden van de straat een wadi aangelegd met aan beide zijden half-verhard parkeergelegenheid. Dit is een open bestrating waar het gras doorheen groeit en water tussendoor makkelijk in de bodem kan zakken. Deze zomer bloeien de planten al goed en trekken veel bijen en vlinders aan.

Nieuwe techniek

De wadi in Zoeterwoude is aangelegd met twee lagen ‘Rockflow’ steenwolelementen. Eén laag om het water te bergen. Van hieruit kan het water de bodem inzakken. Stel dat deze laag vol zit en er volgt nog een hevige bui, dan loost het systeem het water alsnog op de sloot. Hierdoor voorkomen we wateroverlast op straat.

Direct onder de planten ligt een tweede, dunne laag steenwol. Deze tweede laag houdt water vast tijdens droge periodes voor de planten. Die groeien niet in, maar bovenop de steenwol. Bijkomend voordeel is dat wadi’s weinig onderhoud vragen en we vanuit de gemeente geen (extra) waterrondes hoeven te maken.

Groene winst woningwaarde

Wadi’s zijn goed voor het klimaat, maar zorgen ook voor een aantrekkelijk straatbeeld. Zeker wanneer deze zijn beplant. Woningzoekenden blijken bereid 10 tot 30% meer te betalen voor woningen in een groene omgeving. Een groene straat levert dus op veel terreinen winst op.