Biodiversiteit & Klimaatadaptatie

Groene Cirkel Bijenlandschap

Zet je in voor het bijenlandschap! Door ruimte voor bloemrijke plekken te maken, bollen te planten en rommelhoekjes te creëren in je tuin, helpen we de bij met voedsel en plekken om te schuilen en te overwinteren.

DOE MEE!
Helpen is eenvoudig: zaai bloemen, bouw een bijenhotel of ontdek andere manieren waarop je een bijdrage kunt leveren. Kijk op de site van Bijenlandschap wat jij allemaal in jouw omgeving kunt doen voor de bij en andere insecten.