Afval

Bermmaaisel – afvalstof wordt grondstof

Deze GOED-krant is gedrukt op papier gemaakt van bermmaaisel. Dit is duurzamer omdat het maaisel wordt gebruikt als grondstof. Normaal gesproken wordt bermmaaisel als afval afgevoerd en verbrand.

Het is ook beter voor de biodiversiteit. Groene Cirkel Bijenlandschap zorgt met de bloemrijke bermen voor een bij-vriendelijke omgeving. Dit werkt, want na drie jaar is het aantal bijensoorten in de regio met 34% toegenomen.

Voordelen voorBIJ papier

  • Lokaal geproduceerd
  • Gerecyclede papiervezels
  • Bespaart CO2
  • Biodiversiteit