Zoeterwoude groen en gezond

12 ideeën voor een waterdoorlaatbare tuin

Om meerdere redenen kiezen mensen voor voor verharding in de tuin. Maar wist je dat water in dicht betegelde tuinen niet op natuurlijke wijze in de bodem kan zakken? En dat dan bij hevige regenbuien wateroverlast kan ontstaan? Het riool kan het vele water ineens niet snel genoeg afvoeren, waardoor straten en tuinen onderlopen. Ook wordt hierdoor het schaarse grondwater niet met regenwater aangevuld.

Maak je tuin ‘waterklaar’

Met een paar simpele maatregelen kun je je tuin ‘waterklaar’ maken.

1. Tegel eruit, plantje erin
Minder tegels in de tuin ofwel minder verhard oppervlak in de tuin heeft veel voordelen: onder andere kan het regenwater in de bodem wegzakken en het grondwater aanvullen. Als het regenwater op beplante grond valt in plaats van op tegels, gaat het direct de grond in en hoeft dan niet via een putje en het riool afgevoerd te worden. Dit helpt mee om wateroverlast te voorkomen en houdt je tuin op hete dagen koeler. Een groene tuin is ook beter voor vogels, vlinders, bijen en andere diersoorten.
2. Regenpijp afkoppelen van het riool
Door de regenpijp af te koppelen kan het water via een mooie goot in de tuin infiltreren of opgeslagen worden in een vijver of in een infiltratievoorziening. Grenst je tuin aan een sloot? Dan kun je het water via een greppel naar deze sloot afvoeren en kan een deel onderweg langzaam infiltreren in de bodem.
 3. Regenton
Als je de regenpijp hebt afgekoppeld, kun je het regenwater opvangen en opslaan in een regenton. Door het water op te slaan, kan je het later gebruiken om bijvoorbeeld planten water te geven. Een regenton is zowel op een balkon als in een tuin toepasbaar en moet altijd van een overloop voorzien zijn, liefst een overloop die via een open goot de tuin in gaat.
4. Beplanting
Kies vast planten die bij je tuin passen. Houd rekening met licht, schaduw, vochtige en droge plaatsen. Kijk wat het bij de buren goed doet. Dan zal het waarschijnlijk ook in jouw tuin goed doen. Vaste planten groeien mooi dicht. Zo krijg je een tuin die weinig onderhoud vraagt.
5. Hoogteverschillen in de tuin
Door hoogteverschillen in de tuin aan te brengen, zorg je ervoor dat sommige delen altijd droog blijven en in andere delen, bij een heftige regenbui, water kan blijven staan. Het terras en andere delen van de tuin waar geen water mag blijven staan, kunnen iets hoger aangelegd worden. In de iets lager gelegen onverharde delen van de tuin kan het water na een heftige bui even blijven staan en geleidelijk wegzakken.
 6. Groene erfafscheiding
In plaats van houten schuttingen kun je ook hagen en struiken planten als erfafscheiding. Groene erfafscheiding, zoals hagen en struiken bieden schuilplaats en voedsel aan veel soorten vogels en insecten. Daarnaast helpen ze de tuin koel te houden en zijn ze goed voor de waterhuishouding van het dorp. Natuurlijk kun je ook voor eetbare bessenstruiken kiezen waarvan je zelf kunt eten.
7. Open goot
 Een open goot kan het regenwater leiden naar een sloot, een vijver, of een grindstrook waar het water opgeslagen kan worden. Open goten bieden kansen in de tuin voor bijvoorbeeld speelmogelijkheden voor kinderen. Ook kunnen ze de tuin erg verfraaien.
8. Regenwatervijvers
Een vijver als regenwaterbuffer moet uitgevoerd worden met aflopende, beplante, groene oevers. De oevers blijven er dan ook met wisselende waterstanden mooi uitzien en zorgen door de vochtverschillen voor een grote diversiteit aan flora en fauna.
9. Groene daken
Groene daken hebben veel positieve effecten. Ze slaan regenwater op, houden het eronder liggende vertrek koel, zorgen voor meer soorten rijkdom in de stad, binden fijnstof en zien er aantrekkelijk uit. Groene daken zijn als het ware een verlengde van je tuin, maar dan op hoogte. Groene daken bieden ruimte aan planten en zorgen daarmee voor nectar en beschutting. Je creëert hiermee een mooie nieuwe leefruimte voor vogels, vlinders, bijen en andere insecten.
10. Grindstroken
Grind en steenslag kan gebruikt worden voor opritten, voor een plek om de auto neer te zetten, voor tuinpaden en terrassen. Grind en steenslag hebben als voordeel dat het beter water doorlaat ten opzichte van andere verhardingstypes met klinkers etc. Nadeel is dat het meer onderhoud vraagt. Het moet weleens aangevuld en aangeharkt worden.
11. Waterpasserende bestrating
Soms is verharding nodig, bijvoorbeeld bij het terras, tuinpaden en de oprit. Hier kan voor waterdoorlatende verharding gekozen worden. Dit kan bijvoorbeeld door op afstand gelegde tegels, grind of grastegels. Het regenwater kan in de bodem wegzakken en het grondwater aanvullen. Het regenwater hoeft dan niet via een putje en het riool afgevoerd te worden. Dit helpt mee om wateroverlast op straat en in de tuin bij heftige regenbuien te voorkomen. Het weghalen van tegels en het vervangen door waterdoorlatende verharding biedt meer ruimte aan een natuurlijk bodemleven en vergroot daarmee de biodiversiteit. Je tuin blijft koeler als je minder verharding toepast.
12. Schuil – en voeder – plekken
Insectenhotels, nestkastjes, een paar oude takken en een haag bieden schuilplaatsen aan vlinders, insecten, vogels, egels en padden. Een voederhuisje, bloemen en een composthoop zorgen voor voedsel.