Margreeth gaat GOED! Wat doe jij?

Margreeth heeft al zolang als ze zich kan herinneren een zwak voor duurzaamheid en hergebruik van materialen en spullen. ‘Er wordt zoveel weggegooid en dat kan ik slecht hebben’ start Margreeth het gesprek. Toen ze zag hoeveel gereedschap als afval werd afgedankt, besloot ze contact op te nemen met de stichting Gered Gereedschap. Nu brengen inwoners van Zoeterwoude hun oude gereedschap naar de bak dat vervolgens bij een sociale werkplaats wordt nagekeken, opgeknapt en eventueel gerepareerd. Zo krijgt het gereedschap een tweede leven in ontwikkelingslanden. ‘Dat geeft vakmensen in die landen de kans om zelfstandig in hun bestaan te voorzien én het verkleint de afvalberg’ vertelt Margreeth enthousiast.

De duurzame interesse van Margreeth gaat verder dan alleen afval en recycling. Zo heeft ze als jongere jarenlang vrijwilligerskampen in de natuur gedaan en was ze 11 jaar lang vrijwilliger bij het Natuur en Milieu Educatie Zoeterwoude en gaf natuurlessen aan basisschoolkinderen. Op dit moment is ze lid van de klankbordgroep Afval.

Gereedschap inzamelen: driedubbel GOED
Margreeth vertelt verder: ‘onze burgemeester Liesbeth Bloemen geeft het goede voorbeeld en startte een klankbordgroep Afval. Dat zag ik als een kans om ook de kleine afvalstromen onder de aandacht te brengen en zo kwam het idee van inzamelen van oud gereedschap tot stand.’ Stichting Gered Gereedschap timmerde samen met een sociale werkplaats een bak waarin mensen bij het afvalbrengstation hun gereedschap kunnen deponeren. ‘Het inzamelen van oud gereedschap is driedubbel goed’ zegt Margreeth, ‘er is minder afval, het geeft werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en een vakman in kansarme gebieden krijgt tools om zijn werk te doen.’

Intermezzo

Terwijl we ons gesprek voeren op het kantoor van het afvalbrengstation, ziet Margreeth de burgemeester langslopen met een kruiwagen, gevuld met takken en snoeiafval. Dat toeval laten we niet onbenut en op onze spontane vraag of we de burgemeester samen met Margreeth op de foto mogen zetten wordt welwillend gereageerd. De kippen die hun voedsel tussen het groenafval zoeken, maken de cirkel compleet: afval wordt grondstof.

Tweedehands kerstmarkt
Elk jaar helpt Margreeth mee om de tweedehands kerstmarkt te organiseren. ‘Waarom weggooien als je er nog iemand blij mee kunt maken?’ zegt Margreeth. ‘Het hele jaar door spaar ik kerstspullen in mijn omgeving, soms zitten er nog zulke mooie spullen tussen en die worden voor kleine prijsjes verkocht.’ De sfeervolle markt trekt enkele honderden mensen en de opbrengst komt ten goede aan de St. Jan’s Fanfare die hiervoor nieuwe muziekinstrumenten kan aanschaffen en jeugdopleidingen verzorgd.

Afval scheiden, spullen naar de kringloop, etc. het is gewoon “gewoon” voor mij…

Ook de jaarlijkse rommelmarkt in Ons Huis is een event waar Margreeth zich voor inzet. Per wijk halen we spullen voor de rommelmarkt op en dan zijn we uiteindelijk nog 4 avonden en een dag met elkaar bezig om alles te sorteren.’ Best veel werk, maar ook heel erg gezellig, zegt Margreeth. ‘De rommelmarkt levert meer dan 10.000 euro op dus daar zet ik me graag voor in.’ Naast al deze activiteiten om de afvalberg in Zoeterwoude te verkleinen, zorgde Margreeth ook voor een verzamelbak voor lege batterijen in de nieuwe school.

Afval kost veel geld
Mensen staan er niet bij stil, maar afval afvoeren kost een gemeente veel geld. ‘Prijzen voor grof vuil zijn vier keer zo hoog geworden’ vertelt Margreeth. ‘Vooral het afvoeren van grofvuil kost de gemeente (en dus de inwoners!) veel geld, licht Margreeth toe. ‘Mensen zouden best wat bewuster mogen omgaan met hun afval. Dat scheelt uiteindelijk gemeenschapsgeld en zorgt ervoor dat we minder betalen voor afvalstoffenheffing.’

Margreeth’s tip: Gooi oud gereedschap niet zomaar weg. Gereedschap voor houtbewerking, elektro en autotechniek, bouwen, metselen, metaal en constructie kan in de bak. Zowel hand- als elektrisch gereedschap! Ook naaimachines zijn welkom.

Stichting Gered Gereedschap