Informatiemarkt Duurzaamheid druk bezocht

Op 27 november 2019 en 4 december vonden de eerste informatiemarkten over Duurzaamheid en Energietransitie in Zoeterwoude plaats. De Energietransitie gaat over de overgang van fossiele brandstoffen (gas, kolen en olie) naar duurzame brandstoffen (wind en zon). Voor inwoners is niet altijd even duidelijk waarom de Energietransitie nodig is, welke veranderingen er zullen plaatsvinden en wat zij daarbij zelf kunnen doen. Op de Informatiemarkt en via een presentatie van de gemeente kregen inwoners antwoord op deze vragen.

Energietransitie van start

De overgang van fossiele naar duurzame energie gaat in de regio Holland Rijnland van start. Twee jaar geleden hebben de 13 gemeenten het Regionaal Energieakkoord gesloten. Er zijn regionale doelen gesteld, zoals in 2050 geen aardgas meer in de bebouwde kom en 80% duurzame opwek uit zonnepalen en windturbines in de regio.

Samenwerking van organisaties

Op het gebied van duurzaamheid en de energietransitie werken regionale en lokale organisaties samen: Regio Holland Rijnland, gemeente Zoeterwoude, Zoeterwoude Duurzaam 2030, Zon op Zoeterwoude, Rijnland Energiecoöperatie, Duurzaam Bouwloket en Rijnhart Wonen. Deze organisaties waren allemaal vertegenwoordigd op de informatiemarkt. Inwoners kregen informatie, konden vragen stellen en kregen hulp en ondersteuning aangeboden.

Wat kunnen inwoners zelf doen?

Inwoners kunnen zelf belangrijke stappen zetten door energie te besparen en groene energie uit wind en zon te gebruiken. Wie wil weten welke maatregelen er nodig zijn om de eigen woning te verduurzamen kan een gratis energiescan laten uitvoeren. Door isolatie van de woning en zonnepanelen op het dak gaat het energieverbruik èn de energierekening al fors omlaag. Nu kan al worden nagedacht over welke oplossing te kiezen als je straks ‘van het gas los’ gaat. Er zijn ook diverse subsidies en financieringsmogelijkheden voor het verduurzamen van je huis.