Ondernemen

In gesprek met Baktash Ibrahimi, projectleider project Rijndijk Van Gas Los

De gemeente Zoeterwoude start in Rijndijk met het project Rijndijk Van Gas Los. In de landelijke klimaattafels zijn afspraken gemaakt met verschillende sectoren hoe zij op termijn kunnen verduurzamen. Voor de woningen is de doelstelling om in 2050 alle 7,5 miljoen huishoudens in Nederland van het gas losgekoppeld zijn. Ook de ondernemers moeten aan de slag met de Co2 reductie met doelstellingen voor 2030 en 2050. Als er straks geen gas meer gebruikt gaat worden wat gebeurt er dan?  We vragen het aan de projectleider van Rijndijk Van Gas Los: Baktash Ibrahimi.

Waar komt de warmte voor Zoeterwoude-Rijndijk straks vandaan?

‘Dat is eigenlijk de centrale vraag, die beantwoord moet worden. Voor Rijndijk zijn er verschillende mogelijke warmtebronnen. Om een keuze te maken moeten we inzicht krijgen in wat de wensen zijn van de afnemers. Voor de huishoudens zijn er grofweg twee varianten. Laag temperatuur (+/-30 graden) of hoog temperatuur (+/-70 graden). Voor ondernemers kan er aanvullend nog sprake zijn van warmte die nodig is voor bedrijfsprocessen. Deze temperaturen kunnen ver boven de 70 graden zijn. Afhankelijk van de behoefte van de eindgebruikers kan er besloten worden waar de warmte vandaan moet komen. Komt de warmte uit de industrie van Rotterdam, geothermie of een andere bron zoals Waterstof.

Samen met de inwoners is er inmiddels een werkgroep opgericht die meedenken over wat de beste toekomstige warmtevoorziening voor Rijndijk moet zijn. We willen daarnaast ook graag samen met de ondernemers inzichtelijk maken wat de behoefte is.’

Waarom moeten we van het gas worden losgekoppeld?

‘In de hele wereld verbruiken we fossiele energie (gas, olie en kolen), dit zorgt voor een hoge CO₂ uitstoot en hierdoor warmt de aarde steeds meer op. Deze opwarming zorgt voor grote verstoringen in het klimaat. Ook in Nederland willen we door middel van het Klimaatakkoord de CO₂ uitstoot  terugdringen. Dit kan door energiebesparing, woningen en bedrijven van het gas los te koppelen en de opwek van duurzame energie door wind en zon en gebruik van reststromen van warmte.

Het project Van Gas Los is onderdeel van de Energietransitie en een belangrijk project om Co2 reductie te realiseren. Voor een woning kunnen we zeggen dat het verbruik gemiddeld 1.500 kuub aardgas per jaar is, zo’n 80% daarvan gaat op aan verwarming. Het loskoppelen van woningen van aardgas levert een enor­me bijdrage aan de vermindering van de CO₂ uitstoot. Het vergelijkbare doorlopen voor een onderneming, vooral als het gebruikt maakt van warmte voor de bedrijfsproces zal enorm bijdragen aan de Co2 reductie.

Maar als we pas in 2050 losgekoppeld moeten zijn, waarom starten jullie dan nu al met het project Van Gas Los in Rijndijk?

‘Alhoewel 30 jaar een lange tijd lijkt om Zoeterwoude van het gas af te halen, is dat niet zo. Het van gas afhalen van woningen en ondernemingen is een proces waar we van participatie, naar de uitwerking van een plan en dan weer naar de uitvoering gaan. Dit heeft per gebied veel tijd nodig. We willen dit proces goed overwogen doorlopen en dat vraagt ook tijd. Als je dat bedenkt, dan is 30 jaar eigenlijk best een korte tijd om Zoeterwoude van het gas los te koppelen.

De Van Gas Los projecten worden op Europees- en landelijk niveau ondersteund. Het is mooi om te zien hoe gemeenten, provincies, rijksoverheid en marktpartijen samenwerken en gezamenlijk de uitdaging aangaan. We begrijpen allemaal dat de nood hoog is en we nú moeten handelen.’

Willen de gebruikers zelf niet kiezen waar ze op aangesloten worden voor hun warmte?

‘Jazeker, dat denken wij ook. Daarom willen we alle partijen bij de keuze betrekken. Inwoners van Rijndijk hebben zich kunnen aanmelden voor de werkgroep om mee te denken. Voor de ondernemers hopen we veel gerichter en individueel naar de wensen te kunnen kijken. Voornamelijk omdat, zoals eerder aangegeven ondernemers ook warmte nodig kunnen hebben voor het bedrijfsproces.

De gemeente heeft hier de regierol en zorgt dat partijen geïnformeerd worden. Uiteindelijk kiezen zij of ze mee willen doen met de plannen of niet.’

 Als er straks een oplossing is bedacht, wat gaat er dan gebeuren?

‘Als er een uitgewerkt plan ligt, dan presenteren we het aan het college en de gemeenteraad. De raad neemt de uiteindelijke beslissing over het plan, want het gaat om grote investeringen. Wat de gekozen oplossing ook is, het gaat bij Van Gas Los om veel tijd, geld en energie van alle betrokkenen.’

Het lijkt mij een groot en ingewikkeld project. Hoe kom ik meer te weten of waar kan ik mijn vragen stellen?

‘We gebruiken verschillende kanalen om informatie beschikbaar te maken zodat iedereen in Rijndijk, zowel ondernemer als inwoner aangehaakt blijft en het proces kan volgen. Wij hebben een “Van Gas Los” krantje wat 4 maal per jaar wordt verspreidt. Dezelfde informatie is ook digitaal beschikbaar, de krant is hier na te lezen

Uiteraard is het ook zo dat de normale kanalen zoals de e-mail en telefoon beschikbaar is om vragen beantwoord te krijgen.’

Wil je zelf nog iets met de inwoners van Rijndijk delen?

‘Ik maak graag kennis en beantwoord vragen over het project als die er zijn.’