Gemeente en BIZ Grote Polder

Werken en ondernemen zien er in 2040 anders uit dan nu. We gebruiken minder fossiele grondstoffen en wekken voor een groot deel onze eigen stroom op. En wat nu nog afval is, gebruiken we steeds meer als grondstof voor nieuwe producten. Zo verandert de huidige economie naar een nieuwe economie.

Gemeente Zoeterwoude en BIZ Grote Polder werkten samen aan het Kompas Grote Polder 2040.

Voorzitter BIZ Sjuul Tutuarima: ‘We zijn op weg naar een nieuwe economie. Dat betekent dat we samen met ondernemers, vastgoedeigenaren, gemeente en andere partijen aan de slag moeten gaan om te zorgen dat de Grote Polder ook in de toekomst een ondernemend, groeiend en bloeiend bedrijventerrein is. Het Kompas Grote Polder 2040 is een hulpmiddel om dit te bereiken.’

‘Het convenant is het resultaat van een hechte samenwerking in de afgelopen jaren’

Convenant BIZ en Gemeente
Begin februari ondertekenden BIZ Grote Polder en gemeente Zoeterwoude het convenant. In het convenant staan ambities (doelen) voor o.a. vier grote onderwerpen:

 • Ruimte voor bedrijven
 • Energietransitie
 • Duurzame mobiliteit & bereikbaarheid
 • Arbeidsmarkt

In alle onderwerpen is aandacht voor een duurzame toekomst. Maar de onderwerpen Energietransitie en Duurzame Mobiliteit & Bereikbaarheid zijn extra belangrijk voor een groene en gezonde toekomst in Zoeterwoude. Voor beide onderwerpen is uitgewerkt waarvoor BIZ Grote Polder en de Gemeente zich samen met veel andere partijen, gaan inzetten.

Energietransitie

 1. Samenwerking om vraag en aanbod van energie in balans te krijgen en te zorgen dat er altijd voldoende energie beschikbaar is.
 2. Zoveel mogelijk energieproductie uit hernieuwbare bronnen. Gebruik maken van schone energie uit natuurlijke bronnen zoals wind, zon, bodem, buitenlucht en biomassa.
 3. Energiebesparing. Verbeteren isolatie van hallen en kantoren, ‘slim’ gebruik van machines en gebruik maken van energiezuinige apparatuur en verlichting.
 4. Betrokkenheid van vastgoedeigenaren. Samenwerken met eigenaren van panden en hallen. Hen stimuleren te investeren en een bijdrage te leveren om de vastgelegde doelen te halen.

Duurzame Mobiliteit & Bereikbaarheid

 1. Verbeteren bereikbaarheid van het bedrijventerrein
 2. Voldoende (gezamenlijke) parkeergelegenheid met laadmogelijkheden
 3. Oplossingen om bereikbaarheid met openbaar vervoer te verbeteren
 4. Gebruik maken van nieuwe manieren voor vervoer
 5. Vervoersmiddelen inzetten die gebruik maken van hernieuwbare grondstoffen, zoals schone energie.

 

Scan hieronder de QR code en lees alle doelstellingen van Kompas Grote Polder 2040.