Zoeterwoude groen en gezond

Tip

Urban Rainshell onder de weg in Zoeterwoude

De gemeente Zoeterwoude was in 2021 de eerste Nederlandse gemeente die de Urban Rainshell (URS®) techniek heeft toegepast onder de weg, als onderdeel van een rioolvervangingsproject in het Julianapark te Zoeterwoude. Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met hevige regenval én langere periodes van droogte. We moeten ons aanpassen aan deze steeds vaker voorkomende extreme weersomstandigheden. Deze aanpassing noemen we: klimaatadaptie. De gemeente wil met het toepassen van dit innovatieve systeem niet alleen wateroverlast voorkomen, maar ook bijdragen aan het oplossen van schade als gevolg van droogte.

Innovatief systeem

De URS® is een samengevoegd waterbergings- en waterzuiveringssysteem dat is toepast onder de rijbaan in de openbare ruimte. Het gepatenteerde innovatieve URS-systeem, kan buien van 100mm per uur bergen én zuiveren. Het systeem maakt gebruik van natuurlijke, circulaire en hernieuwbare materialen; gewassen zeeschelpen en mineralen. Op diverse locaties in Nederland en Vlaanderen wordt het systeem al toegepast, vooral om regenwater te hergebruiken. Maar nog nooit eerder werd het toegepast onder een rijweg met verkeersbelasting.

Wat kun je als inwoner zelf doen?

Om overstromingen, extreme hitte en uitdroging tegen te gaan kunnen bewoners zelf ook veel doen. De gemeente Zoeterwoude wil bewoners inspireren om mee te helpen om Zoeterwoude klimaatbestendig te maken. Het helpt al enorm om minder tegels in de tuin te leggen, zodat het water in de grond kan zakken of het regenwater op te vangen in een regenton in plaats van in het riool. Door beplanting met bomen en struiken in de tuin krijg je schaduw, waardoor het minder heet wordt op zomerse dagen.

Wethouder Ruud Bouter:

“Ik ben er trots op dat we als eerste Nederlandse gemeente de URS-techniek onder het wegdek hebben toegepast. Het is een belangrijke stap in het klimaatbestendig maken van onze buurten en wijken in Zoeterwoude. Daarbij is het toepassen van dit soort innovatieve technieken alleen niet voldoende. Ook inwoners, ondernemers en instellingen zullen hun steentje moeten bijdragen om de extreme gevolgen van de klimaatverandering (wateroverlast en droogte) het hoofd te kunnen bieden. Alleen samen kunnen we dit doen!