Biodiversiteit & Klimaatadaptatie

Zoeterwoude: hotspot voor bijen

Zoeterwoude en vijftien andere gemeenten werken vanuit Groene Cirkel Bijenlandschap samen aan een bijvriendelijk landschap. En dat werkt! In de eerste drie jaar steeg het aantal soorten met 34%.

Ook bedrijven, natuur- en maatschappelijke organisaties, agrariƫrs, provincie en de wetenschap helpen mee om het netwerk van bloemrijke bermen, oevers, terreinen, parken en tuinen te vergroten. Heineken en BIZ Grote Polder zijn in Zoeterwoude echte bijen hotspots! Ook het westelijke deel van de Elfenbaan is succesvol. Na de natuurvriendelijke herinrichting groeide in 2021 het aantal bijensoorten van zeven naar zeventien. Dit belooft wat voor de toekomst!

Bloemrijke bermen

De gemeente zorgt voor bloemrijkere bermen en maaien nog maar twee keer per jaar, na de bloei. Zo kunnen de planten zichzelf uitzaaien voor de volgende bloeiperiode. Dit beeld is misschien even wennen, maar in gladgeschoren gazons overleven insecten niet.

Wordt ook een bloemrijke schakel

Tuinen en balkons zijn belangrijke schakels voor het bloemen netwerk. Ruim de helft van bebouwde gebieden is in gebruik bij particulieren. Daarmee kunnen we het netwerk dus echt vergroten. Help Groene Cirkel Bijenlandschap en vergroen dit voorjaar (een deel van) je tuin, balkon of bedrijventerrein.

Deze krant staat boordevol informatie, tips en adviezen waarmee je direct aan de slag kunt om ook jouw tuin, balkon of bedrijventerrein groener en aantrekkelijker te maken.