Biodiversiteit & Klimaatadaptatie

Actie

Oude landschapselementen aanleggen of herstellen? Vraag een bijdrage aan het Landschapsfonds

Oude landschapselementen aanleggen of herstellen? Vraag een bijdrage aan het Landschapsfonds. Het fonds stelt vouchers van 250,  500 en 1000 euro beschikbaar.
Een bijdrage mogelijk voor de volgende elementen:
Met het fonds ondersteunt het Landschapsfonds Holland Rijnland jouw plannen graag met een financiële bijdrage, tot maximaal 1000 euro.

Aanvragen?

Foto: opgeknapt pestbosje aan de Weipoort