Energie

Wijkaanpak Zoeterwoude

Energieadviezen wijkgerichte aanpak
In het kader van het project wijkgerichte aanpak energiebesparing heeft het Duurzaam Bouwloket een presentatie gegeven op twee bewonersavonden voor bewoners uit Zoeterwoude Rijndijk en -Dorp. Tijdens deze avonden zijn er energieadviezen gepresenteerd van voorbeeldwoningen uit deze wijken. Met de adviezen van deze voorbeeldwoningen zijn de mogelijkheden voor energiebesparing, energieopwekking, (lucht)kwaliteit en comfortverbetering in kaart gebracht.