Biodiversiteit & Klimaatadaptatie

Uitslag Nationale Bijentelling: veel wilde bestuivers tegenover minder honingbijen

Duizenden Nederlanders telden weer mee tijdens de Nationale Bijentelling van 23 en 24 april j.l. Het weer was zonnig, maar veel bijen hadden last van de sterke wind.

Nieuwe trends gevonden

De telresultaten van dit jaar zijn extra interessant voor de bijen-experts. Nu dit burgeronderzoek voor de vijfde keer op rij wordt uitgevoerd, is het steeds beter mogelijk om trends in bijenpopulaties te zien. Variabelen die mogelijk invloed hebben, zoals het weer, kunnen worden uitgesloten.

De bijen-experts gaan komende weken werken aan een volledige analyse, maar er zijn nu al een paar opvallende zaken te melden:

  1. Veel wilde bestuivers waargenomen, tegenover minder honingbijen.

  2. De gehoornde metselbij lijkt zich definitief te vestigen als een van de algemeenste Nederlandse tuinbijen.

Waarom zijn bijen zo belangrijk?

Bijen zijn belangrijk voor bestuiving van ons voedsel. Zeker 80% van onze eetbare gewassen en bijna 90% van onze wilde planten worden bestoven door bijen en andere insecten. Belangrijke beestjes dus, maar zij worden bedreigd. Daarom is extra onderzoek nodig. De landelijke bijentelling geeft onderzoekers inzicht in waar de verschillende bijensoorten voorkomen in Nederland en of die aantallen toe- of afnemen. Met deze kennis weer we de bij weer helpen, zodat ze niet uitsterven.

Meer weten over de bijentelling en de resultaten?

Lees verder op de website van de nationale bijentelling.