Mobiliteit

Gemeente Zoeterwoude wil naar minder fossiel brandstofverbruik en een overstap naar schonere brandstoffen. Om dat te bereiken stimuleert de gemeente het gebruik van ander vervoer zoals elektrische auto’s, deelauto’s, elektrische scooters, (elektrische) fiets en het openbaar vervoer. Maar ook uitbreiding van het nieuwe werken (reizen in daluren, carpoolen, fietsen, elektrische fietsen) en duurzame mobiliteitsplannen bij bedrijven wordt gestimuleerd.

Meer over mobiliteit

Meer over mobiliteit

Leefbaar, duurzaam en bereikbaar
Zoeterwoude groeit, zowel qua inwoners als bedrijven en werknemers. De ruimte in het dorp is schaars en om het dorp leefbaar te houden sturen we op duurzame mobiliteit. In Zoeterwoude doen we dat onder andere door de fiets op 1 te zetten, de leerbaarheid in de binnenstad te vergroten, in te zetten op duurzame logistiek en investeren we in het openbaar vervoer.

De focus verschuift de komende jaren van investeringen in nieuwe weginfrastructuur en parkeervoorzieningen naar het beïnvloeden van reizigersgedrag. Meer gebruik van fiets en openbaar vervoer leiden tot een schoner en gezond dorp en bevordert daarmee de leefbaarheid in Zoeterwoude.