Afval

Grondstoffen worden schaars, terwijl mondiaal de vraag naar energie en grondstoffen alleen maar toeneemt. Om het welvaartsniveau op peil te houden, moeten we op een andere manier omgaan met beschikbare grondstoffen. In ons huishoudelijk afval zitten veel bruikbare grondstoffen en we richten ons dan ook steeds meer op hergebruik en recycling van afval.

Meer over afval

Meer over afval

Nieuwe inzichten in combinatie met nieuwe technologieën maken het mogelijk steeds meer afvalproducten te gebruiken als grondstof voor nieuwe producten ofwel op een milieuvriendelijke manier af te breken. Op de gemeentelijke site vind je een overzicht welke restproducten apart worden ingezameld en waar je verzamelpunten kunt vinden.

Ladder van Lansink
Afvalinzameling wordt meer en meer het inzamelen van waardevolle grondstoffen. In het sluiten van de keten, heeft afvalbeheer een cruciale rol: preventie, hergebruik en recycling zijn manieren waarop grondstoffen efficiënter en duurzamer worden benut, terwijl verbranding en vergisting kunnen bijdragen om een deel van de energie terug te winnen.

De Ladder van Lansink geeft prioriteit aan de meest milieuvriendelijke verwerkingswijze:

A) preventie
B) nuttige toepassing door producthergebruik
C) nuttige toepassing door materiaalhergebruik (sorteren en recyclen)
D) nuttige toepassing als brandstof
E) verbranden als vorm van verwijderen
F) storten van afval

Voor gemeenten is scheiding van grondstoffen (hergebruik en recycling) de belangrijkste vorm om restafval te verminderen. Preventie van (rest)afval zal zich voornamelijk op landelijk of internationaal niveau afspelen. Dit laat echter onverlet dat de gemeente voor de stad Zoeterwoude eigenstandige doelstellingen wil hebben voor vermindering van afval.

Bekijk de inspirerende aflevering Groene Dromen  van Tegenlicht waar afvalstoffen worden hergebruikt als grondstoffen!