Van Gas Los

In Zoeterwoude starten we het eerst met het project Van Gas Los in Rijndijk. Rijndijk leent zich qua structuur en woningtypes goed voor de aanleg van een gezamenlijk warmtenet en mogelijke bronnen om warmte te leveren zijn dichtbij aanwezig.

Het project Rijndijk Van Gas Los is onderdeel van de Energietransitie in Zoeterwoude. Het doel is om alle woningen, winkels, bedrijven en industrie ‘aardgasloos’ te maken en aan te sluiten op andere duurzame warmtebronnen.