Energie

Subsidies en financiering duurzame maatregelen

Subsidie voor duurzame maatregelen

Met de Verordening Duurzaamheidssubsidie stimuleert de gemeente Zoeterwoude inwoners om duurzaamheidsmaatregelen te nemen. Deze subsidie is sinds 1 januari 2019 beschikbaar en heeft vooralsnog geen einddatum. Voor 2019 en 2020 zijn de bedragen vastgesteld op €115.000 per jaar. De Omgevingsdienst West-Holland voert namens de gemeente deze subsidieverordening uit.

Bent u woningeigenaar, huurder of particuliere verhuurder, dan kunt u subsidie aanvragen voor maatregelen gericht op:

 • energiebesparing
 • duurzame energieopwekking
 • duurzaam afgiftesysteem
 • klimaatbestendige maatregelen

Het aanvraagproces gaat digitaal. Alle informatie en benodigde formulieren vindt u op de website van het Duurzaam Bouwloket. Heeft u problemen met het vullen van het formulier of heeft u vragen? Neem contact op met de Omgevingsdienst via duurzaam@odwh.nl of 071-4083300.

Voor inhoudelijke vragen over aanpassingen aan uw woning en de diverse maatregelen kunt u contact opnemen met het Duurzaam Bouwloket.

Energiebespaarlening

De Energiebespaarlening voor particulieren is een aantrekkelijke mogelijkheid om energiebesparende investeringen in of aan uw eigen huis te kunnen financieren. Afhankelijk van hoeveel energie u verbruikt, kan de besparing genoeg zijn om de maandelijkse betaling van uw Energiebespaarlening te dekken. Investeer slim en maak van uw huis een heerlijk comfortabel thuis!

Belangrijkste voorwaarden:

 • U dient eigenaar en bewoner te zijn van een bestaande woning.
 • Het is een maandannuïteitenlening.
 • U kunt minimaal € 2.500,- en maximaal € 65.000,- lenen.
 • De aanvraag voor de Energiebespaarlening is 3 maanden geldig.
 • De aanvrager mag niet ouder zijn dan 75 jaar. In geval er sprake is van twee aanvragers wordt alleen het inkomen van de aanvrager die jonger is dan 76 jaar in de financieringsaanvraag meegenomen.

Meer informatie over deze financieringsmogelijkheid leest u op de website van Het Nationaal Energiebespaarfonds.

Investeringssubsidie duurzame energie

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is een subsidieregeling van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze regeling geeft u een tegemoetkoming bij de aankoop van:

 • zonneboilers
 • warmtepompen

Aanvragen kan tot en met 31 december 2020. U heeft hiervoor DigiD (particulieren) nodig. Aanvragen kan online via Mijn.rvo.nl.

 • RVO.nl behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst.
 • Meer dan 90% van de aanvragen worden binnen 8 weken afgehandeld. De overige aanvragen ontvangen na ongeveer 7 weken een brief. Hierin vermelden ze dat de afhandeltermijn eenmalig wordt verlengd. Bijvoorbeeld omdat bepaalde informatie ontbreekt.