Energie

Subsidie voor duurzame VvE’s

Ben je eigenaar en woon je zelf in je appartement, ga dan GOED aan de slag met de Stimuleringslening Duurzaamheid van gemeente Zoeterwoude. Deze stimuleringslening is in het leven geroepen om leningen aan te bieden aan VvE’s én verenigingen en stichtingen met een maatschappelijk belang voor het nemen van duurzaamheidsmaatregelen aan hun gebouwen. Stichtingen met een maatschappelijk belang zijn onder andere; (sport)verenigingen, kerken en onderwijsinstellingen met een eigen gebouw.

Daarnaast is er ook de mogelijkheid om subsidie aan te vragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Aan VvE’s die energiebesparende maatregelen nemen om de appartementen en het gebouw te verduurzamen geeft de RVO t/m 31 december 2022 subsidie. Zowel voor energieadvies als de uitvoering van energiebesparende maatregelen zoals isolatiemaatregelen of zonnepanelen.

Op de websites van het Duurzaam Bouwloket en RVO staat precies beschreven hoe je in aanmerking kunt komen voor subsidie en contact opnemen met  Je kunt hier ook  met één van de adviseurs.

Let er op dat je eerst subsidie aanvraagt voordat je overgaat tot uitvoering en vraag per gebouw apart subsidie aan.