Van Gas Los

Rijndijk – Hoe gaan we verder?

In 2020 zijn we gestart met het project ‘Rijndijk van gas los’. Nu 2 jaar later en diverse onderzoeken, werkgroepen en ontwikkelingen op het gebied van warmte verder, bekijken we waar we staan en hoe we verder willen met het project.

Hoe zijn we begonnen?

In 2020 is de Transitievisie Warmte opgesteld. De Transitievisie Warmte geeft per wijk het meest geschikte, nieuwe warmtesysteem aan om aardgas te vervangen. Uit verschillende onderzoeken blijkt voor Zoeterwoude Rijndijk een collectief warmtesysteem de beste optie. Met dit als vertrekpunt, hebben we samen met inwonerswerkgroepen van Zoeterwoude Rijndijk, stappen gezet richting een verdere uitwerking voor een toekomstig warmtesysteem.

Waar staan we nu?

Met de werkgroepen zijn verschillende alternatieve warmtesystemen bekeken en besproken. Tot op heden hebben we echter nog geen definitief alternatief warmtesysteem gekozen. Mede door niet toekennen van rijksoverheid subsidie is het lastig om, zonder tegemoetkoming in de kosten, een voorstel te doen aan de bewoners in de wijk. Op dit moment zijn we in gesprek met onder andere de werkgroep, woningbouwcorporatie en de netbeheerder, om met elkaar af te stemmen hoe we verdergaan met het project.

Wat brengt de toekomst?

Eerder hebben we al aangegeven dat we na de zomer starten met de Buurtwarmtewijzer-app. Een communicatie-instrument dat ons helpt om concreet naar de wijk te kijken en waar mogelijk bewoners te helpen te verduurzamen.

Ook willen we een aantal kleine pilots (proefproject) in de wijk uitvoeren om gezamenlijk kennis en ervaring op te doen. Maar ook om bewoners te helpen het aardgasverbruik te verminderen. Hoe we dit precies gaan doen en wanneer je, als bewoner van Zoeterwoude Rijndijk, een voorstel van de gemeente voor een nieuw warmtesysteem kunt verwachten, wordt na de zomer duidelijk.

Heb je zelf ideeën voor een alternatief warmtesysteem? Laat het ons weten! Meld je aan: info@zoeterwoudegaatgoed.nl