Energie

Op zoek naar oplossingen voor knelpunten die jij ervaart bij zonnepanelen op dak?

Jouw dak kan een extra verdienmodel zijn. Wij willen agrarische ondernemers in de gemeenten Bodegraven- Reeuwijk, Waddinxveen, Zoeterwoude en Zuidplas helpen met een betere benutting van hun
agrarisch dak door inzet van zonnepanelen. Wij zien een gemiddeld rendement van 3 tot 6%.

Via een enquête, die te bereiken is via de onderstaande QR-code of link, willen we mogelijke
knelpunten in kaart brengen. Wij willen bepalen wat er moet veranderen in toekomstig beleid en subsidieregelingen om tot een businesscase te komen die zich in uiterlijk tien jaar terugverdient.

Vul de enquête in!

Deelnemen kan tot 14 mei 2021. In de flyer staat ook link met QR-code naar de flyer.

Meer informatie?

Neem contact op met: Klaas Hielke Dijkgraaf–Projectleider LTO Noord
Tel: 06-42112094
Mail: khdijkgraaf@ltonoord.nl
www.ltonoord.nl/enquetezon