Van Gas Los

Tip

Meedenken over Rijndijk Van Gas Los?

Woon je in Zoeterwoude-Rijndijk en wil je meedenken meedenken over hoe je woning in de toekomst verwarmd wordt? Dan zijn wij opzoek naar jou! Vul je gegevens in het formulier, geef bij opmerking/vraag aan dat je graag wil mee denken en meld je aan voor de werkgroep.

Waarom een werkgroep?

De gemeente wil samen met inwoners en deskundigen onderzoeken wat de beste warmtebron is voor Rijndijk. Inwoners en ondernemers uit Rijndijk, de gemeente, deskundigen en partners, zoals woningcorporatie Rijnhart Wonen en netwerkbeheerder Liander maken samen een voorstel voor Rijndijk. Bewoners die niet in de werkgroep zitten houden we op de hoogte van alle bevindingen en de voortgang en zij kunnen het proces zo helemaal volgen.

Hoe ziet de werkgroep eruit?

De Werkgroep komt ongeveer eens per drie weken bij elkaar. Gezamenlijk wordt de opdracht helder opgesteld: wat gaan we onderzoeken en wat niet? Daarna kijken we wat ongeveer de stappen in het onderzoek zijn en het tijdpad: wanneer is het onderzoek afgerond? De werkgroep kan gastsprekers uitnodigen of op excursie gaan bij goede voorbeeldprojecten in het kader van het onderzoek. Uiteindelijk komt de werkgroep met een voorstel wat de beste keus is voor de wijk.