Energie

Maak kennis met: energiecoach Frits

In Zoeterwoude werken sinds een aantal maanden energiecoaches. Buurtgenoten die vaak meer dan gemiddeld interesse, kennis en/of ervaring hebben met verduurzamen in en rond het huis. Frits is een van die energiecoaches en bezoekt met regelmaat andere inwoners in de buurt. Aan de hand van vier vragen legt Frits uit wat een energiecoach precies is.

Wat is een energiecoach eigenlijk?

Iemand die medebewoners helpt om het pad uit te zetten om hun huis te verduurzamen. Ik geef advies over wat slim is om te doen en in welke volgorde, om energie te besparen en op te wekken.

Hoe ziet een bezoek aan iemands huis eruit?

Het begint met een vraag van de bewoner, bijvoorbeeld: ‘Ik wil graag zonnepanelen.’ In feite is dat een oplossing zoeken naar een bijpassend probleem. Eerst kijk ik naar: hoe is de woning te verduurzamen? Zoeterwoude Duurzaam 2030 heeft daarvoor een stappenplan ontwikkeld:

  1. Allereerst kleine maatregelen: bijvoorbeeld een lamp vervangen door een ledlamp.
  2. De volgende stap is isolatie: de beste manier om te besparen is energie niet nodig hebben.
  3. Daarna komt het opwekken van energie en het anders inrichten van de verwarming.

Kom je één keer langs of vaker?

Dit is niet vooraf bepaald, maar gaat in overleg. Eerst luister ik naar wat mensen willen en wat ze hopen te krijgen. Het stappenplan is in die zin een basismodel. Het is een gestructureerde methode, maar het is niet zo dat alles vastligt. Aan het eind van een gesprek volgen vervolgstappen die voor diegene specifiek bruikbaar zijn.

Wat vind je het leukst aan het werk van een energiecoach?

In de eerste plaats vind ik het belangrijk. Dat is mijn grootste motivatie. Veel mensen hebben niet de tijd om dit allemaal uit te zoeken. Ik heb daar wel tijd voor. En ik vind het leuk om daarmee te helpen. Daarnaast is het technisch en daar voel ik me in thuis.