Energie

Doe mee

Laat je mening horen over duurzame energie in Zoeterwoude!

Duurzame energie is een groeiende behoefte en de gemeente Zoeterwoude staat voor de uitdaging dit goed te organiseren. Hoe gaan we dit doen? Welke plekken zijn geschikt hiervoor? De gemeente wil dit niet zomaar beslissen, en nodigt daarom jou, als bewoner of ondernemer van Zoeterwoude, van harte uit om mee te denken en je stem te laten horen.

 

De uitdaging

In Zoeterwoude groeit de vraag naar stroom flink. Op dit moment verbruikt een gemiddeld huishouden ongeveer 3.000 kWh elektriciteit per jaar, maar dit zal naar verwachting stijgen naar 10.500 kWh per jaar. Dit betekent dat we meer duurzame energie moeten opwekken om aan deze groeiende behoefte te voldoen.

Het gemeentebestuur gaf eerder al aan voorzichtig te zijn met zonnevelden op agrarische grond en windturbines langs grote wegen. Om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar groene stroom, onderzoekt de gemeente waar mogelijkheden zijn voor windenergie of zonnevelden en onder welke voorwaarden.

 

Project Grootschalige Energieopwekking

Als onderdeel van het gemeentelijke programma ‘Energietransitie Zoeterwoude’, is het ‘Project Grootschalige Energieopwekking’ gelanceerd. Dit project is gericht op het ontwikkelen van een beleidskader voor grootschalige energieopwekking binnen de gemeente. Verschillende technieken om op grote schaal energie te produceren, worden onderzocht, waaronder windturbines en zonnevelden.

 

Zorgen en overwegingen

Het plaatsen van windturbines en zonnevelden roept begrijpelijke zorgen op bij veel inwoners. De zichtbaarheid van deze energiebronnen in ons landschap valt op en velen vinden dit een storende factor in het open veenweidelandschap. Ook kunnen windturbines geluid en slagschaduw veroorzaken, wat overlast kan geven aan omwonenden. Veel mensen willen daarom het plaatsen van meer windturbines zo lang mogelijk uitstellen.

Aan de andere kant is de realiteit dat fossiele brandstoffen eindig zijn en dat de stijgende CO2-uitstoot leidt tot klimaatverandering. Overheden hebben de verantwoordelijkheid om te zorgen voor meer duurzame energieopwekking, ondanks de nadelen die daarmee gepaard gaan.

 

Besluitvorming en participatie

Uiteindelijk neemt de gemeenteraad een besluit over de uitbreiding van grootschalige energieopwekking. Maar voordat dit gebeurt, wordt zoveel mogelijk informatie verzameld over de ruimtelijke mogelijkheden en de wensen van de inwoners. De gemeenteraad weegt alle belangen tegen elkaar af voordat nieuwe regels worden vastgesteld.

Belangrijk om te weten is dat de gemeente zelf geen windmolens koopt of exploiteert; energiecoöperaties en bedrijven doen deze investeringen. De regelgeving die volgt uit het gemeenteraad besluit, zal leidend zijn bij de beoordeling van initiatieven en aanvragen van bedrijven en energiecoöperaties die willen investeren in bepaalde locaties.

 

Doe mee en laat jouw stem horen!

Om inzicht te krijgen in de wensen van bewoners als het gaat om grootschalige energieopwekking, voert de gemeente Zoeterwoude een Participatieve Waarde Evaluatie uit. Hierbij kun je je mening geven over dit onderwerp. De gemeente hoopt dat zoveel mogelijk mensen, jong en oud, uit alle dorpen en kernen, de enquête invullen. Hiermee krijgt de gemeente een zo volledig mogelijk beeld van de opvattingen binnen Zoeterwoude.

Meld je hier aan om een mail te ontvangen wanneer de enquête online komt. Jouw input is van grote waarde in de gezamenlijke inspanning voor een duurzame toekomst voor Zoeterwoude.