Ondernemen

Kansen voor duurzaam ondernemen, kleine windturbines voor agrariërs en bedrijven

Het wordt voor ondernemers makkelijker om zelf 1 of 2 kleine windturbines te plaatsen en daarmee hun bedrijf CO2-neutraal te maken. De Welstandsnotitie Kleine Windturbines bewaakt het landschapsbeeld, versnelt het vergunningsproces en geeft meer zekerheid aan de aanvrager. 

Makkelijker, sneller en meer zekerheid 

Om de doelstelling om als gemeente in 2050 energie neutraal te zijn te halen, hebben we ook de bedrijven hard nodig. We zijn continu op zoek naar kansen en mogelijkheden om het verduurzamen van bedrijven makkelijker te maken. In de Welstandsnotitie Kleine Windturbines zijn nu specifieke regels vastgelegd. Aanvragen voor het plaatsen van 1 of 2 kleine windturbines bij bedrijven in het buitengebied, hoeven niet langer afzonderlijk te worden beoordeeld door de dorpsbouwmeester. Iedereen kan nu precies zien aan welke voorwaarden een aanvraag moet voldoen. Dit maakt het aanvragen voor ondernemers makkelijker, scheelt veel tijd en geeft meer zekerheid.  

Oog voor ons landschap 

Om de kwaliteit van ons landschap te bewaken, zijn er regels voor de plek, maat en uiterlijk van de windturbines. Het uiterlijk is duidelijk anders dan die van grote windturbines. Ze zijn minder hoog en de rotorbladen moeten van een natuurlijk materiaal zijn gemaakt, zoals hout. Of een natuurlijke, warme kleur hebben. Ook mag er geen reclame staan op de windturbines. 

Meer informatie over de specifieke regels lees je hier