Rijndijk Aardgasvrij

In gesprek met Baktash Ibrahimi, projectleider project Rijndijk Van Gas Los

De gemeente Zoeterwoude start in Rijndijk met het project Van Gas Los.  In 2050 moeten alle 7,5 miljoen huishoudens in Nederland van het gas losgekoppeld zijn.  Als je woning straks geen gas meer krijgt, hoe moet je je woning dan verwarmen?  We vragen het aan de projectleider van Rijndijk Van Gas Los: Baktash Ibrahimi.

Waar komt de warmte voor Zoeterwoude-Rijndijk straks vandaan?

‘Dat is eigenlijk de centrale vraag, die beantwoord moet worden.

Voor Rijndijk zijn er verschillende mogelijke warmtebronnen, denk aan warmte van grote bedrijven of de warmteleiding uit de haven van Rotterdam. Voor ons is het belangrijk om te weten wat de bewoners zelf graag zouden willen, daarom laten we hen actief meedenken. Een werkgroep met inwoners en partners gaat onderzoeken of een gezamenlijk warmtenet de beste oplossing is voor Rijndijk en wie de warmte dan gaat leveren.’

Waarom moeten alle huishoudens van het gas worden losgekoppeld?

‘In de hele wereld verbruiken we fossiele energie (gas, olie en kolen), dit zorgt voor een hoge CO₂ uitstoot en hierdoor warmt de aarde steeds meer op. Deze opwarming zorgt voor grote verstoringen in het klimaat. Ook in Nederland willen we door middel van het Klimaatakkoord de CO₂ uitstoot  terugdringen. Dit kan door energiebesparing, woningen en bedrijven van het gas los te koppelen en de opwek van duurzame energie door wind en zon.

Het project Van Gas Los is onderdeel van de Energietransitie en een belangrijk project om dit doel te bereiken. Een woning verbruikt gemiddeld 1.500 kuub aardgas per jaar, zo’n 80% daarvan gaat op aan verwarming. Het loskoppelen van woningen van aardgas levert een enor­me bijdrage aan de vermindering van de CO₂ uitstoot. Het kabinet wil dat alle ruim 7,5 miljoen huishoudens in 2050 van het aardgasnet zijn losgekoppeld. De eerste projecten gaan nu van start.’

Maar als we pas in 2050 losgekoppeld moeten zijn, waarom starten jullie dan nu al met het project Van Gas Los in Rijndijk?

‘Alhoewel 30 jaar een lange tijd lijkt om alle woningen in Zoeterwoude van het gas af te halen, is dat niet zo. Het van gas afhalen van woningen is een proces waar we van participatie met inwoners en partijen naar de uitwerking van een plan en dan weer naar de uitvoering gaan. We willen dit proces goed overwogen doorlopen en dat vraagt ook tijd. Als je dat bedenkt, dan is 30 jaar eigenlijk best een korte tijd om alle huishoudens van het gas los te koppelen.

De Van Gas Los projecten worden op Europees- en landelijk niveau ondersteund. Het is mooi om te zien hoe gemeenten, provincies, rijksoverheid en marktpartijen samenwerken en  gezamenlijk de uitdaging aangaan. We begrijpen allemaal dat de nood hoog is en we nú moeten handelen.’

Willen bewoners zelf niet kiezen waar ze op aangesloten worden voor hun warmte?

‘Jazeker, dat denken wij ook. Daarom willen we alle inwoners van Rijndijk bij de keuze betrekken. Inwoners van Rijndijk kunnen zich aanmelden voor de werkgroep om mee te denken. In de werkgroep zitten ook belangrijke partners, zoals Rijnhart Wonen, Liander, Zoeterwoude Duurzaam 2030 en De Huurderij. We onderzoeken samen wat de beste oplossing is voor Rijndijk.

De plannen van de werkgroep leggen we weer voor aan de rest van de inwoners van Rijndijk. Die kunnen dan via de website aangeven wat zij van de plannen vinden en daarmee kan de werkgroep weer verder. Zo kan iedereen meedoen èn het proces volgen.’

 Als de werkgroep straks een oplossing heeft bedacht, wat gaat er dan gebeuren?

‘Als er een uitgewerkt plan ligt, dan presenteert de werkgroep dit plan aan het college en de gemeenteraad. De raad neemt de uiteindelijke beslissing over het plan, want het gaat om grote investeringen. Wat de gekozen oplossing ook is, het gaat bij Van Gas Los om veel tijd, geld en energie van alle betrokkenen.’

Het lijkt mij een groot en ingewikkeld project. Hoe kom ik meer te weten of waar kan ik mijn vragen stellen?

‘We proberen inwoners zo goed mogelijk te informeren en te betrekken. We weten ook dat iedereen een voorkeur heeft hoe hij betrokken wil worden. Zo wordt er vanaf 22 juni op elk woonadres een ‘Rijndijk Van Gas Los krant’ bezorgd met uitgebreide informatie over het project.

Op 24, 25 en 27 juni komt het projectteam naar Rijndijk. Bewoners kunnen ons dan aanspreken en we zullen zoveel mogelijk vragen beantwoorden. Er wordt ook een digitale bijeenkomst georganiseerd. Wie dat allemaal heeft gemist en nog vragen heeft of mij wil spreken, kan mij nog rechtstreeks mailen of bellen. Alle informatie staat ook op de website: www.zoeterwoudegaatgoed.nl/vangaslos.’

Wil je zelf nog iets met de inwoners van Rijndijk delen?

Ik wil ze in ieder geval van harte uitnodigen om deel te nemen aan de werkgroep. Als je twijfelt, neem gerust contact met me op of kom naar een van de dagen dat we in de wijk aanwezig zijn. Ik heb heel veel zin om samen aan de slag te gaan in Rijndijk. Wij gaan elkaar ongetwijfeld tegenkomen.’

We komen naar u toe!

Het projectteam Van Gas Los komt naar Rijndijk op:

  • Woensdag 24 juni van 12.00 – 14.00 uur

Bernardusschool/ Eendenkooi parkeer­plaats

(wethouder Ton de Gans ook aan­wezig)

  • Donderdag 25 juni van 16.00 – 18.00 uur

MCD supermarkt

  • Zaterdag 27 juni 12.00 – 1400 uur

Speeltuin Rijneke Boulevard bij de kiosk

Digitale bijeenkomst (Corona-proof)

Dinsdag 30 juni van 16.00 – 17.00 uur

We organiseren een digitale bijeenkomst via ‘Teams’. Stel uw vragen aan de project­leider. Als u uw e-mailadres opgeeft ont­vangt u een uitnodiging voor de Teamsver­gadering. Geef u hiervoor op via gemeente@zoeterwoude.nl