Aardgasvrij

Groener Zoeterwoude – Plannen voor duurzaam verwarmen in de maak

In Zoeterwoude en de buurgemeenten Voorschoten, Leiderdorp, Leiden, Oegstgeest en Katwijk wordt samengewerkt aan de realisatie van een open regionale energiestructuur (ORES). Er wordt druk gezocht naar manieren om woningen duurzaam, zonder aardgas, te verwarmen. Rijnland Energie, de regionale bewonerscoöperatie waarbij ook Gebiedscoöperatie Groener Zoeterwoude is aangesloten, zet zich ervoor in dat de betreffende inwoners in een vroeg stadium nauw betrokken worden bij deze warmteplannen.

We vinden als coöperaties dat er in die plannen ook ruimte moet komen voor kleinschalige, collectieve oplossingen in de wijken. Bijvoorbeeld voor oplossingen van groepen bewoners die samen één warmtepomp en een bodemenergiebron beheren. En, net als bij zonne- en windprojecten, moeten bewoners ook bij hun warmtevoorziening zeggenschap hebben over hun duurzame energie. Een voorbeeld in de buurt is er al: in Oegstgeest werken bewoners samen met energiebedrijf Vattenfall aan warmte uit een rioolzuivering voor het lokale warmtenet.

De werkgroep Buurtwarmte van Groener Zoeterwoude gaat binnenkort in gesprek met de gemeente om te overleggen welke goede warmteoplossingen voor het dorp gevonden kunnen worden. Aan de Rijndijk werken we al samen met de gemeente om mensen te helpen bij het invullen van de Buurtwarmtewijzer.

Als je interesse hebt in warmte en betrokken wilt worden bij de plannen, meldt je dan bij ons aan via: groenerzoeterwoude@outlook.com