Energie

Energie opwekken verplicht bij woningrenovatie

Sinds 1 februari 2022 zijn woningeigenaren die hun woning renoveren verplicht om hernieuwbare energie op te wekken met bijvoorbeeld zonnepanelen of een warmtepomp. Dit geldt alleen voor ‘ingrijpende renovaties’ waarbij de verwarmingsinstallatie onderdeel is van de renovatie.

Deze nieuwe regel vloeit voort uit de Europese richtlijnen voor hernieuwbare energie en stelt een minimale eis aan de hoeveelheid duurzame energie die een woning moet opwekken. Een gemiddelde tussenwoning van 110 m² moet bijvoorbeeld minimaal zeven zonnepanelen plaatsten, dat is 15% van het dakoppervlak.

Waarom deze nieuwe regel?

Deze nieuwe regelgeving wordt nu in heel Nederland ingevoerd omdat deze goed aansluit op het behalen van de klimaatdoelen. In 2050 zijn alle woningen en andere gebouwen klimaatneutraal gemaakt. Dat betekent dat de gehele bouwde omgeving in minder dan dertig jaar deze transitie ondergaat. Omdat ingrijpende renovaties gemiddeld maar eens in de dertig jaar plaatsvinden, worden hier nu extra duurzaamheidseisen aan gesteld. Renovatie van de woning is namelijk bij uitstek een goed moment om slimme keuzes te maken over de energievoorziening. Overigens gelden er ook eisen voor de thermische isolatiewaarde van de gerenoveerde onderdelen.

Wat is een ingrijpende renovatie?

Bij een ingrijpende renovatie wordt minimaal 25% van de gebouwschil vernieuwd, vervangen of vergroot. De gebouwschil bestaat uit het dak, de beneden vloer en de buitenmuren. Een ingrijpende renovatie kan dus zijn het vervangen van het dak of het na-isoleren van muren. De nieuwe eis geldt alleen als de verwarmings- of koelingsinstallatie onderdeel is van de renovatie. Dit is bijvoorbeeld het geval als de CV-installatie, de radiatoren of het ventilatiesysteem worden vervangen. Deze eisen gelden ook voor nieuwbouwwoningen en utiliteitsgebouwen.