Energie

De vraag naar schone energie groeit – Waar gaan we grootschalig opwekken?

De komende jaren moeten we steeds meer elektriciteit duurzaam opwekken. Veel bewoners kunnen dat zelf. Met zonnepanelen op je dak of door deel te nemen aan een project van Zon op Zoeterwoude. Toch is de vraag naar elektriciteit zo groot dat we ook op grootschalige manieren moeten opwekken.

De Rijksoverheid doet dat bijvoorbeeld door veel windturbines in zee te zetten, en de mogelijkheden voor kerncentrales te onderzoeken. In Nederland hebben we afgesproken dat elke regio bijdraagt aan het grootschalig opwekken van elektriciteit met windturbines en grote aantallen zonnepanelen. In onze regio, Holland Rijnland, zijn daarover afspraken gemaakt in de Regionale Energiestrategie (RES 1.0).

Regionale Energiestrategie (RES 1.0)
In de RES 1.0 is onderzocht op welke locaties in de regio er plek is voor grote velden met zonnepanelen en grote windturbines. Daarvoor zijn zoekgebieden vastgesteld. De gemeente Zoeterwoude heeft in 2021 besloten dat we geen zonnepanelen op agrarische grond willen. We geven wel steun aan het verkennen van mogelijkheden voor windturbines. Eneco en Rijnland Energiecoöperatie zijn toen samen gestart met een verkenning van de mogelijkheden in de Grote Polder.

Windturbines rijksweg A4
Sinds april 2022 is binnen de gemeente Zoeterwoude een nieuw college van burgemeester en wethouders actief. In het collegewerkprogramma hebben zij vastgelegd dat de gemeente het verkennen van mogelijkheden voor windturbines in de Grote Polder niet meer ondersteunt. Eneco en Rijnland Energiecoöperatie zijn toen gestopt met deze verkenning. Het college wil wel meewerken aan windturbines langs de A4, ten zuiden van de bestaande twee windturbines. Het is nu afwachten of daarvoor interesse is.

De gemeente wil geen agrarische grond opofferen voor zonnepanelen. Daarom zoeken we naar andere plekken waar wel grote aantallen zonnepanelen passen. Samen met buurgemeenten en Rijkswaterstaat onderzoeken we bijvoorbeeld de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen in de berm van de N11. Maar kijken we ook of het mogelijk is zonnepanelen te plaatsen boven grotere parkeerterreinen.

Met deze maatregelen dragen we een ‘groen’ steentje bij aan de grote opgave die de energietransitie voor ons allemaal is.