Energie

Regionale Energie Strategie (RES) – wat is dat?

De komende jaren gebruiken we steeds minder aardgas en steeds meer duurzame energie. Dit is afgesproken in het klimaatakkoord. Hoe we dat gaan doen schrijven we op in de Regionale Energiestrategie (RES).

Het vertalen van deze nationale afspraken naar bijvoorbeeld regionale warmteplannen, infrastructuurplannen en de opwek van energie gebeurt via de RES. Binnen de RES zitten o.a. gemeenten, maatschappelijke organisaties, natuurorganisaties, netwerkbeheerders, energiecoöperaties en woningbouwcorporaties aan tafel om deze plannen zo goed mogelijk in te passen.

Zoeterwoude is binnen de RES Zuid Holland samen met andere buurtgemeenten zoals Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest onderdeel van de Regio Holland Rijnland.

De concept-RES is klaar

Hierin staat hoe de regio Holland Rijnland van plan is om bij te dragen aan het klimaatakkoord. In de concept-RES staat hoe we onze warmtevoorziening, infrastructuur duurzaam maken. Ook zoeken we naar plekken voor het opwekken van duurzame energie met windturbines en zonnepanelen. De definitieve versie – RES 1.0 – die in maart 2021 verschijnt wordt vervolgens gebruikt om de plannen om te zetten naar daadwerkelijk beleid.

De concept-RES is door veel partijen samen gemaakt. In de RES-regio Holland Rijnland werken dertien gemeenten, de provincie, het hoogheemraadschap en Liander samen. Ook maatschappelijke organisaties, energiecoöperaties, natuurorganisaties en woningbouwcoöperaties zijn betrokken bij het maken van de concept-RES.

Je kunt de concept-RES bekijken

Holland Rijnland heeft een speciale website over de RES. Daar kun je alle documenten van de concept-RES inzien. Je kunt ze hier downloaden.

Holland Rijnland organiseerde een webinar over de concept-RES

Het webinar was op woensdag 4 november, van 20:00-21:30. Dit webinar geeft meer informatie over de RES. Wat is de RES precies? Wat staat er in de RES van Holland Rijnland? En wat betekent dit voor mij? Tijdens het webinar vertelde wethouders hoe de gemeentes de komende tijd met de concept-RES aan de slag gaan. Ook vertelde experts over het duurzaam verwarmen van je huis en over de kansen en mogelijkheden voor het opwekken van duurzame elektriciteit in de regio met windturbines en zonnepanelen.

Het webinar kan worden teruggekeken op de website van Holland Rijnland.