Energie

Regionale Energie Strategie (RES) – waar staan we nu?

In het Klimaatakkoord van 2019 is afgesproken dat we heel veel minder CO2 gaan uitstoten ten opzichte van 1990. Daarom gaan we de komende jaren steeds minder aardgas en steeds meer duurzame energie gebruiken. Hoe we dat gaan doen schrijven we op in de Regionale Energiestrategie (RES).

Het vertalen van deze nationale afspraken naar bijvoorbeeld regionale warmteplannen, infrastructuurplannen en de opwek van energie gebeurt via de RES. Binnen de RES zitten o.a. gemeenten, maatschappelijke organisaties, natuurorganisaties, netwerkbeheerders, energiecoöperaties en woningbouwcorporaties aan tafel om deze plannen zo goed mogelijk in te passen.

Zoeterwoude is binnen de RES Zuid Holland samen met andere buurtgemeenten zoals Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest onderdeel van de Regio Holland Rijnland.

RES 1.0 is akkoord 

Iedereen kon in het najaar 2020 reageren op het concept van de afspraken (RES 1.0). De RES 1.0 is vastgesteld door alle gemeenteraden van de gemeenten in regio Holland Rijnland, de provincie en waterschappen. Dit betekent dat alle overheden nu samen aan de slag gaan met de afspraken uit het klimaatakkoord.  

RES 1.0 beoordeeld met een 7+

Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland heeft de zeven regionale energieplannen voor Zuid-Holland beoordeeld.  Slechts één plan scoorde hoger. Een mooie start.

Sterke punten in de RES regio Holland Rijnland zijn onder andere de ambitie voor zonne-energie opwekken via daken en verharding, en de bescherming van natuur en landschap, door windturbines alleen bij infrastructuur toe te staan. Naast deze sterke punten werd ook een aantal aandachtspunten meegegeven, die we meenemen in de verdere uitwerking van de RES 2.0.

De volgende stap 

Projecten starten op binnen de RES 1.0. Kleine en grote projecten om elektriciteit op te wekken en huizen aardgasvrij te verwarmen. Zomer 2022 bekijken we hoever we zijn en gaan we aan de slag met RES 2.0 voor 2023. 

Verder lezen