Energie

Transitievisie warmte Zoeterwoude

De transitievisie Warmte is een verplicht beleidsstuk dat elke gemeente moet maken. Met de visie schetst de gemeente een ‘routekaart’ naar een aardgasvrije bebouwde omgeving in 2050. Ook staat aangegeven of je zelf (individueel) aan de slag gaat, of dat de gemeente de mogelijkheid en ondersteuning biedt om gezamenlijk (collectief) aan de slag te gaan. Als woningeigenaar kies je uiteindelijk zelf wat je doet. 

Basis voor de visie is een onderzoek naar mogelijke alternatieven voor aardgas, dat Zoeterwoude samen met regio Holland-Rijnland in 2019 heeft laten uitvoeren. Per wijk is gekeken wat het meest geschikt is; individuele of collectieve technieken. Onze aanpak richt zich erop om samen te werken aan een haalbare visie voor elke wijk, met duidelijke kaders om aan de slag te gaan.

Zoeterwoude Rijndijk als eerste wijk op weg naar aardgasvrij

Onderdeel van de Transitievisie Warmte is het selecteren van een wijk waar de warmtetransitie van start gaat. In 2019 is gestart met het voorbereiden van Zoeterwoude Rijndijk, de eerste wijk in Zoeterwoude die aardgasvrij wordt gemaakt. 

Transitievisie Warmte nu actualiseren

Normaal gesproken wordt de Transitievisie elke 5 jaar geactualiseerd. Maar de afgelopen jaren waren er zoveel nieuwe ontwikkelingen, dat we ervoor gekozen hebben al na twee jaar deze actualisatie uit te voeren. Zo blijven we goed aangesloten op de nieuwste technieken en mogelijkheden. Tegelijkertijd is ook een zogenoemde ‘variantenstudie’ voor heel Zoeterwoude uitgevoerd en toegevoegd.

Nieuws archief