Biodiversiteit & Klimaatadaptatie

Doe mee

Bloemenparadijs Bijpoort Zoeterwoude van start

Toerde je ‘vroeger’ in de zomer over de snelweg, dan zat je voorruit vol dode insecten. Dat is nu een stuk minder. Dit betekent dat het met de insecten in Nederland niet goed gaat. Zoeterwoude heeft veel groen, maar voor de dieren moet de kwaliteit daarvan beter.

Een twintigtal bewoners wil dat veranderen en kwam vorig jaar voor het eerst samen. Er bleek nog weinig besef over het tekort aan biodiversiteit in polders en tuinen. En weinig kennis over hoe dit te verbeteren.

Minder netjes voor wilde bijen
De meeste bijensoorten maken geen honing en wonen niet als groep samen in een ‘bijenkorf’. Ze wonen alleen en nestelen in gangen in de grond, in rietkragen of holle plantenstengels. Bijvoorbeeld van de braamstruik. We moeten onze tuinen, bermen, polders, bedrijven en openbare ruimte aantrekkelijker maken. Voor de wilde bijen en insecten, maar ook voor de dieren die van insecten leven. Zoals vogels, vleermuizen, salamanders en egels. Dat is een omslag. Naar minder ‘netjes’ en de natuur wat meer zijn gang laat gaan. Gemeente Zoeterwoude doet dit al met de bermen langs de weg.

Goed voorbeeld
Versteende en té nette tuinen met kort gemaaid gras, zijn voor dier en mens geen gezonde leefomgeving. Om praktijkervaring te delen en inspiratie te geven, worden enkele tuinen van Zoeterwoudenaren bij-vriendelijk en met verschillende soorten planten ingericht. Als goed voorbeeld voor buurtbewoners. Als de inspiratietuinen klaar zijn, kun je deze op afspraak bezichtigen en ontdekken wat je in je eigen tuin of bedrijfsterrein kunt doen om kleine dieren onderdak en voedsel te geven. Vaak zonder al te veel inspanning en met minder onderhoud.

Netwerk van buurtgenoten
De betrokkenheid en enthousiasme van bewoners voor het initiatief is groot: ruim 60 buurtgenoten hebben zich al aangemeld. Wil je ook kennis opdoen en delen hoe je het aantal soorten dieren en planten kan vergroten? Sluit je aan bij het netwerk via: bijpoortzoeterwoude@gmail.com.

Dit initiatief wordt gesteund door Gemeente Zoeterwoude, Groene Cirkels Bijenlandschap en een lokale ondernemer die de benodigde kennis levert.

 

Goed-tip

Kies beplanting uit eigen land!

Veel planten en bloemen in onze Zoeterwoudse tuinen zijn niet geschikt voor wilde bijen en andere dieren die hier van nature thuishoren. De bloemen van bijvoorbeeld de populaire Hortensia bevatten

nauwelijks nectar voor bijen en vlinders.

Kies daarom voor planten die van nature in Nederland voorkomen. Zoals de Grote kattenstaart, Koninginnekruid, Beemdkroon, Aalbes- of Frambozenstruik.