Afval

Afval: grondstof voor nieuwe producten

Wereldwijd gebruiken we jaarlijks 100 miljard ton grondstoffen, meer dan de aarde kan produceren. Door afval opnieuw te gebruiken als grondstof, besparen we veel CO2. Op korte termijn is dit een goede oplossing om CO2-uitstoot snel te verlagen.

Steeds meer afvalverwerkers geloven in het gebruik van afval als grondstof. Door in te zetten op nieuwe technieken en verbeterde samenwerking, kunnen afvalverwerkers ook afval dat als onbruikbaar werd gezien, toch hergebruiken. Zo wordt houtafval bijvoorbeeld spaanplaat en groenafval compost of biogas. Zelfs uti de asresten van de verbrandingsoven worden nog metalen gehaald om te recyclen.

Maar hoe werkt dat recyclen dan?

We nemen papier, dat in Zoeterwoude wordt opgehaald en verwerk door Renewi, als voorbeeld. In Nederland wordt nu 89% van al het gebruikte papier en karton ingezameld en hergebruikt. Oude kranten, magazines, dozen, verpakkingen die wij scheiden via de papierbakken, worden verzameld in de fabriek van Renewi. Als eerste wordt alles wat geen papier of karton is verwijderd. Hierna wordt het karton gescheiden van het papier. Hierna wordt het karton verder gescheiden van het papier. Daarna wordt het papier verder gescheiden op basis van kwaliteit. Al deze stromen worden verder apart behandeld, zodat er uiteindelijk verschillende kwaliteiten papier ontstaan.

Het papier wordt verkleind en versnipperd. Deze kleine stukjes papier perst een grote pers samen tot een groot blok. Eén blok kan wel meer dan 400 kilo wegen. Deze blokken worden vervolgens vervoerd naar papierfabrikanten die de blokken oud papier als grondstof gebruiken voor nieuwe papierproducten. Bijvoorbeeld toiletpapier, printpapier en tissues.

Nieuwe grondstoffen

Door afval opnieuw te gebruiken wordt er zowel energie als grondstoffen bespaard. Wanneer de recycletechnieken nog beter worden, bestaat afval niet meer: dan kennen we alleen nog nieuwe grondstoffen.